ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Целта

  Целта е постигане на Истината чрез преживявания. Разбира се, след едно особено преживяване пак ще търсиш Истината, но вече – по друг начин. Ще имаш нещо, дадено от Нея – и това е Пълнотата.
  Из лекция държана на 2 юни 2015г.
  Целта трябва да стане Път в Живота, а Животът е неизмерим в своята дълбочина.
  Из идея за размишление Животът, 2 юни 1995г.
  Щом имаш Цел в живота си, ти вече не си без защита. Бойното изкуство е важно заради Целеустремеността, заради овладяването на себе си и заради Пътя на дисциплината. Ако тази дисциплина стигне докрай, постига се Чистата енергия и сила – това е Целта. Тогава техниките отпадат – воюва Чистият Дух. Овладяване означава да въведеш в порядък своите вътрешни сили.
  Из лекция Бойните изкуства, изнесена на 2 юни 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Целта" ...