Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Целта

    Целта е постигане на Истината чрез преживявания. Разбира се, след едно особено преживяване пак ще търсиш Истината, но вече – по друг начин. Ще имаш нещо, дадено от Нея – и това е Пълнотата.
    Из лекция държана на 2 юни 2015г.