ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Целостта

  Стремежът към Целостта, към Андрогина, е стремеж към Бог в себе си. Бог в човека – това е Целостта. Тази Цялост, този Андрогин, той е независим от света дори и когато такъв човек живее в света.
  Из идея за размишление Бог, 3 юли 2018г.
  Седмата чакра не случайно е наречена короната, целостта. Седмата чакра е чакра на целостта. Тука е краят на пътуването на земята, тука е завръщането в Бога. Тука е неизменната Любов и мистичната Мъдрост. Тука вече имаш право да произнасяш думите Бог е любов без да нарушаваш закона на словото, т.е. без да правиш карма, нито груба, нито фина. Тука няма карма. В седмата чакра може да произнасяш свещения израз Бог е любов.
  Из лекция Окултната тайна на Бога, изнесена на 6 май 2008г.
  Цивилизациите и народите правят всичко възможно да унищожат андрогина, целостта на човека и завръщането му в своя произход. А целостта всъщност на човека означава, запомнете, безсмъртието. Целият човек, целостта, пълнотата му, това е безсмъртието.
  Из идея за размишление Пътят, 5 август 2008г.
  Злото е лишено от цялостност. Това означава, че завръщането в целостта, това е процес на велико възстановяване. Именно в това е смисълът на човешкия живот, завръщане в целостта. Така чрез целостта Божеството спасява човека и човекът спасява Божеството в себе си.
  Из идея за размишление Гносис, 4 октомври 2005г.
  Без мъчението и страданието човек не може да завладее целостта на своето същество. Той не може да достигне и овладее всички сили в себе си, ето защо те са привилегия.
  Из идея за размишление За мъчението и страданието, 9 май 1996г.
  В сътворения свят, две тела, две Души трябва да се съберат, за да образуват Цялост, защото само Целостта може да ражда. Бог е Цялост без форма. Той е Изначално Цялостен и затова може да ражда всичко от Себе Си. Въобще, нещата ги ражда Целостта. Той е Висш Създател и Творец; Бог е Цялост, Пълнота и затова Той иска твоята Цялост. Това означава: Той иска твоето пълно отдаване, безусловно, нали, за да царува напълно в тебе – и това е наречено Царството Божие. Цялостното Отдаване на Бога – това е Тайната на Живота.
  Из идея за размишление Непорочното зачатие, 19 юни 2020г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Целостта" ...