ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Цветовете

  Розовият цвят е идея за сливане с Любовта, идея за силата на Любовта. Той има лечебни вибрации, защото предизвиква Любовта в нас. Човек може да се къпе в този цвят, той може да се използва като метод за приемане вибрациите на Любовта, но важно е съзнателно.

  Виолетовият цвят е магнит за силата на Духа. Според Мория той възбужда силата на Словото. Въпросът е този цвят да се носи съзнателно, тогава той е проводник на висшите сили. За да се развие Духът в човека, той трябва да се научи да обича хората в подсъзнанието си.

  Черният цвят е цвят на Черното Братство. Той понижава вибрациите на организма, материализира силите на злото. Едно понижено съзнание лесно влиза във връзка с тях. Черният цвят е храна за злото - той храни мъката, нисшето. Всяка лоша мисъл е една малка смърт, едно затъмняване. Черните дрехи показват ниско качество на съзнанието. Който има черни дрехи, нека ги износи, но да не си купува нови.

  Синият цвят е идеята за вярата и спокойствието. Погледни небето - това е метод за успокояване. Когато гледате звездите, да си избирате един равностранен триъгълник от звезди - идеята за ум, сърце и воля. Синьото, това е мирът, тишината и благородството. Цветовете, това са натрупани мисловни вълни. Колкото по - чисто е едно съзнание, толкова по - лесно е възприемането на цветовете.

  Жълтият цвят означава Мъдростта. Всяка светла мисъл е един слънчев лъч. Висшите мисли се справят с нисшите, т.е. висшите вибрации се справят с нишите. Всички светли мисли идват от Слънцето, т.е. от Духа. Слънцето трансформира лошите мисли. Погледни към Слънцето и тъгата се разтопява.

  Зеленият цвят - цвят на растежа. Грубо зеленият цвят - цвят на материализма. Светло зеленият е издигане, т.е. разреждане. Той е свързан със закона на Любовта, т.е. на постоянството. Ако човек наблюдава с Любов зеления цвят, той ще се свърже с него и ще расте за по - висшия свят.

  Червеният цвят е свързан с Марс - цвят на кръвта, борбата и правдата. Връзката с правдата е връзка с висшите духове на Марс. Само Любовта може да те посвети по отношение на правдата. Да се наблюдават залези, които имат хубав червен цвят.
   
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012
  Белият цвят, в своето чисто значение, означава реализация – това е друг Път на лебеда, за разлика от черния лебед.

  Белият цвят не е в ума, нито в дрехата, а той е качество на Душата. 
  Из идея за размишление Лебедът, 6 септември 2016г.
  Истинските цветове са живи – това са живите цветове на Любовта, Мъдростта и Истината. Живите цветове, това са живите добродетели, които съставят същността на аурата.

  Червеният цвят носи живот, това е неговият първичен смисъл – т.е. живот, който изтича от Любовта, чрез червения цвят може да се усилва. В своята първична проява той е в седма октава, т.е. Любов като Принцип, трептенията на великата Любов. Ако знаеш как да се докоснеш до този цвят, неговата интензивност ще те изпълни с живот.

  Материализмът е свързан с нечистото зелено. Той е потопен в него и трябва да излезе към синия и от него към други цветове.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Цветовете" ...