ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Хубавите условия

  Най-хубавите условия за Духа – това е пентаграмът. Увереността показва, че Духът е влязъл отвътре, а кой може да раздвои Духа?
  Из лекция Закони на Успеха, държана на 14 февруари 1992г.
  Нечистият е зле и при хубавите условия. Той ги ограничава със собствените си мисли.
  Из идея за размишление Закони на спокойствието и контрола, 21 агвуст 1992г.
  Бдителният трябва да се утвърждава единствено в изначалното истинско знание, а не в благоприятните условия.
  Из идея за размишление Джайнизъм, 5 септември 2006г.
  Добрите условия за Бога са пълното приемане. Това е методът на любовта. Добрите условия за Бога - защото Бог в човека се справя с кармата му, а не човекът - са пълното приемане, т.е. пълното приемане или любовта.
  Из лекция Не съдете, за да не бъдете съдени, изнесена на 2 октомври 2001г.
  Истинската Вяра не се нуждае от никакви доказателства и от никакви благоприятни условия.
  Из лекция Важни неща, изнесена на 3 юли 2018г.
  Всеки човек, който е бил поставен в добри условия на живота, в края на краищата всякога е пропадал.
  Из идея за размишление Неразбраните неща, 1 октомври 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Хубавите условия" ...