ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Христос

  Христос е Чисто Съзнание, а Бог е Изначалното Съзнание – а светът е изгубеното съзнание, което е част от хаоса, част от света.

  Човешкият Дух в чист вид – това е Христос: Абсолютно Чисто Съзнание – това е Синът, това е да се родиш в Сина, в Чистия си Дух; това е Подобието на Бога. Чистото Съзнание – това е Великото Учение.

  Христос живее вкоренено в Бога, а това е Мястото на Пълнотата и на Безкрая.

  Христос е Велик Невидим Дух. Това, че Се е явил, не Го прави видим, нито Го прави разбираем. Това явяване също и Го показва, и Го скрива. Разпознават Го само избраните и само определените. Христос е въплъщение на двуполовата Светлина, т.е. Цялостната Светлина – образът Му е неизказан и затова плътта Му не може да понесе Неговата Светлина.

  Той идва от специално Слънце на Галактиката, което се нарича Алфиола. Смалил се е 75 милиона пъти, за да стане достъпен за хората и да не ги изгори с могъществото на Своята аура. Смалил се е, смирил се е, за да приеме достъпно тяло, за да могат да Го понесат и да не ги изпепели. Това е една от големите Тайни на Христос.

  Тези, които имат съдба, са се самоизпъдили от тази Светлина на Бога – те са станали сляпа сила, невъзприемаща Истината.

  Христос е слязъл на Земята не за да изкупи греховете – защото всеки сам, лично си ги изкупва. Той е слязъл да покаже Пътя към Себепознанието и Чистия Път към Бога.

  Христос е разкритие на Смисъла, който съществува извън света и Вселената – и това е познаването на Любовта, която е Същността на Бога.

  Много неща са казали Христос и други Велики Учители, които не са влезли в Библията – няма и нужда да влязат; но който стане достоен, той тръгва по този Път и му се дава да изучава. Той вкусва Бога, тази Мистерия, чрез Гносис. И сам Христос казва за Великия Бог: „Той не е от тези, които съществуват“. Съществуване значи ограничение. Бог е по-Дълбок от реалността. Даже Бог е по-Дълбок от Любовта. Но понеже хората няма да Го разберат, Дълбочината Му няма да я разберат, няма да могат да Го обикнат – Той е слязъл, станал е Любов, за да стане достъпен. След време Той ще разкрие Истината, Която е нещо съвсем друго. Но първо трябва да се мине през Любовта, за да може хората да издържат.

  „Той надминава – казва Христос за Своя Бог и Отец – Той надминава всяко съществуване, т.е. всяко ограничение. Той никога не е бил заключен във времето. Той е Величие неизмеримо“. (В Апокрифите). „Той не се нуждае от живот. Той не се нуждае от нищо. Той е Единственото Съвършенство, Единствената Пълнота.“
   
  Из лекция, изнесена на 2-и Август 2016г.
  Христос е Нероденото, Несътворено Слово на Бога. Троица никога не е съществувала, защото съществува само Един Бог – Бог в милиони образи. Христос е само способ и метод на Бога за проявление – един от многобройните методи. От Бог изхождат всички същества, цивилизации, епохи, раси, всички разновидни събития.

  Христос е дошъл да задвижи Себепознанието в света – а не, както казват Църквите, „да спаси света“: няма такова нещо и няма да има. И Учителя казва: „Христос дойде, но не спаси хората“ – то не е Негова работа. Това е чиста работа на Бога, която ще стане след много време. Единственият Бог може да спасява.

  Христос представя Истинския Човек – Човекът преди създаването на света. Какъв е бил той? Този Човек е Откровение на Бога, Съкровена Тайна на Бога и няма нищо общо с произхода на маймуните – нищо общо.

  Христос казва: Този, който е познал себе си, светът е недостоен за него. Човекът не е човек: той е Духовна енергия на Бога, той е излъчване на Бога. Бог е единственото и истинско богатство на човека. Това богатство се нарича Чиста Духовност. Гностикът съществува в Бога, в Несътвореното. Това показа и Христос на сътворените – на тези, които са изгубили връзката с Бога.

  Човекът страда, защото е във форма, защото е оформен, ограничен във време и в пространство. Човекът, който не е познал себе си, е обречен на гибел. Непознаването на себе си е особен род саморазрушение и затова Гностиците казват: „Христос дойде, за да задвижи Себепознанието“. Човекът трябва да се избави от себе си. Избавянето от тежкия живот не е идване на някакво историческо събитие – нищо такова не помага. Това, което трябва да се случи, е трансформиране на твоето съзнание.

  Истинският човек никога не е християнин или мюсюлманин – той е Чисто Съзнание. Чрез Чистото си Съзнание, Христос живее в Бога – и това е цялото обяснение на въпроса кои сме, от къде идваме и къде трябва да отидем.  Когато отидеш в Другия свят, никой не те пита дали си дъновист, християнин или будист, или каквото и да е. Там има само един въпрос: Имаш ли Любов, Мъдрост и Истина? Не обич, не справедливост, не добродетели – това са вторични неща. Имаш ли Любов, Мъдрост и Истина – това е мярката.
   
  Из лекция, изнесена на 2-и Август 2016г.
  Христос е не само проповедник на Любовта, но Той е самата Любов – става въпрос за самия Принцип. Истинското величие на

  Христос не е в Неговото учение – то е само покривало. Истинското величие на Христос е в Неговия начин на живот.
  Смъртта на Христос беше символ на победата, защото тя се превърна в изкупителна сила за тези, които Му вярват. Христос показа, че на Голгота се побеждава най-голямото зло. Това означава, че който не може да възкръсне, не е победил злото в себе си и в своя живот. Възкресението е мярката. Ако не можеш да възкръснеш, това е, защото в тебе живее злото.

  Христос е образът на Сина, а Синът е образът на Невидимия Бог. Този Син беше назован Словото. От всички Велики творения, Неговият духовен Син е едно от най-големите.
  Из идея за размишление Христос, 6 октомври 2014г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Христос" ...