ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Християнската мъдрост

  Прекрасна мъдрост. Тя не спада към най-дълбоките мистерии, тъй като тука говорим главно за светци, монаси. Светците, както ви казах и преди, са деца на ангелите, но е много важна мъдрост. През нея се минава, за да се стигне след време до мистериите, до дълбоките неща и т.н. Затова и говорим за нея.
  Из лекция Християнската мъдрост, изнесена на 3-ти август 2010г.
  Като казвам Християнската Мъдрост – означава тези, които са напуснали Църквата, които са излезли из коловозите, които са посветили живота си не на религията, не на Църквата и свещите, а на Бога. Това са светци, монаси, Оптински старци* и т.н. – красива Мъдрост. Не дълбока, както гностичната, но вървяща към нея, пак е дълбока.
  Из лекция Християнската мъдрост, 3 май 2016г.
  Християнството е есенцията на древните окултни мистерии. То се роди като нова мистерия и като нова Мъдрост. Голгота е синтез на древните мистерии. Тя надраства древността, т.е. старата мярка, защото тя, християнската мистерия, стана Всемирна мистерия.
  Из идея за размишление Християнството и трите шестици, 28 октомври 1994г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Християнската мъдрост" ...