ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Храната

  Посветеният общува с духовните трептения на храната. В етерната, т.е. във висшата част на храната се влиза само по закона на сродството. Правилното хранене изключва всички отрицателни прояви на живота. Чистата храна създава защитна аура. Лошата храна може да направи човека затворник. Грубото тяло е строено от груби материали, груби елементи. С пост и формули тези елементи могат да се разложат.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  Нечистата храна прегражда достъпа до Божествения живот. Нечистата храна е капан - носи отпадналост и умора, които показват, че други същества са те използвали, те са се хранили с тебе. Чрез лошата храна тъмните проникват все повече и повече в теб. Правилното хранене ще донесе ново откровение на светлината. Лошата храна развива нисшата природа в човека. За да бъдеш щастлив, трябва да бъдеш безграничен . Нечистата храна е закон на разрушението. Това означава, че Небето не ви одобрява. В падналото съзнание не могат да се развиват светлината и Божественото съзнание. Чистата храна е освобождаващ принцип. Посветеният знае как да се храни във всички светове - той живее в свят без ограничения. Нечистата храна показва, че ще бъдете ограничени в своето развитие. Нечистата храна показва, че има грешки в мисълта, а там, където има грешки в мисълта, се вселява духът на разрушението. Нечистата храна води до нечисти мисли и така човек трупа много дългове.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  Храната, която внася най-много демони в човека, е свинското месо. Свинете са паднали демони, така както мухите са паднали упорити същества.
  Из лекция държана пред окултните ученици през 2014 г.
  Здравословното хранене никога не може да замести Любовта към Бога. Много хора мислят, че като се хранят здравословно, че това е решението и може да направят капитална грешка. Здравословното хранене може да се окаже също болест, ако не разбереш правилно Любовта към Бога и отношението към Истината.
  Лекция на Елеазар Хараш за Здравето; 24.06.2017 г. от Летен Веге Фестивал
  Най-висшата храна е жизнената енергия на Истината. Ако мислите на човека не са здравословни, каквато и физическа храна да яде, той ще губи своята жизненост. Без чистота на съзнанието, чистата храна няма да помогне
  Лекция на Елеазар Хараш за Здравето; 24.06.2017 г. от Летен Веге Фестивал
  Най-висшата храна е чистото мислене. А на по-дълбок план - правилното мислене. На още по-дълбок - свещеното мислене. Човек не може да се храни с всеки човек. И да седне ей така, дори и за едно кафе. Защото това означава обмяна на чувства. Не можеш да седнеш просто с всеки човек. Има тънки правила. И храненето, и кафето са обмяна на определени чувства , които решават това събиране между хората.
  Лекция на Елеазар Хараш за Здравето; 24.06.2017 г. от Летен Веге Фестивал
  Без Любов към Бога, здравословния живот е заблуждение. Защото всяка храна е само една вторична енергия на Любовта. Любовта е първичната енергия. Храната колкото и да е чиста, тя е вторична. Здравословното хранене, както казах, не може да замести Любовта към Бога.
  Лекция на Елеазар Хараш за Здравето; 24.06.2017 г. от Летен Веге Фестивал
  Истинската храна е Любовта, Мъдростта и Истината, а не вегетарианството. Разбира се, бъди вегетарианец, но не бъркай важните неща. Важната храна е Любовта, Мъдростта и Истината. Защото ако не се храниш с тях, вегетарианството ще даде лош резултат. Даже Хитлер е бил вегетарианец. Не пре́чи.
  Лекция на Елеазар Хараш за Здравето; 24.06.2017 г. от Летен Веге Фестивал
  Ученикът не се храни с вегетарианска храна, а с Любовта. Тука няма обяснения. Нещата се казват кратко и ясно. Те са специално за ученика. Не за хората от света. Затова няма обяснения. Някой път само загатвам нещо. Значи, ще повторя. Ученикът не се храни с вегетарианска храна. Това не означава, че трябва да яде месо. Тука наблягаме на истинската храна, значи с Любовта. Единствената истинска храна. И плодовете са илюзия. Не казвам сега “Не яжте плодове”. Някой да не хукне да се откаже от плодовете, нали? Значи - единствената истинска храна, наречена още еликсира на живота. Плодовете не са еликсир. Те са хубави. Там работят ангелски сили, духовни сили, но не са еликсир.
  Из лекция държана на 1.10.2002 г.
  Храниш се, ядеш спокойно, бавно и спираш на най-сладката хапка. До този момент е Бог. Няма зло. Значи, правиш някакви постъпки. Спираш на точната постъпка. Не се натрапваш на човека. Чисто, благородно. До този момент е Бог. Това е мярката. Бог е вече в тебе. В момента, в който преядеш със следваща хапка, защото Учителя казва, че следващата хапка е отрова. В момента, в който преядеш, злото се явява. Значи, до сега го нямаше. Една крачка само…. Следващите хапки не са сладки. Затова някои казват, че Истината е горчива. Но всъщност Истината е много мъдро нещо. Истината има един вечен вкус и няма нищо общо с горчивината. Но тя е горчва за тези, които не я разбират. За тези, които обичат, за които всички хапки са сладки. За тях Истината става горчива. Значи, това беше мярката. Но както казах, ти решаваш да ядеш още. 
  Из лекция държана на 7.05.2002 г.
  Формули за истинската храна:
  “Господи, научи ме да се храня със Светлина и Хармония.” 
  “Господи, научи ме да се храня с Универсалната субстанция на Любовта, Мъдростта и Истината.”

  Формула за истинското хранене:
  “Господи, научи ме да се храня с истинската храна на живота - Любовта.”

  Формула срещу преяждането:
  “Господи, научи ме да се справя с преяждането.”

  Формула за храната:
  “Господи, намери ми чиста храна.”
  Из книгата “Формулите-свещени ключове”
  Чистата храна носи в себе си елементите на Свещения Огън. Нечистата храна води към залеза, тя има качествата на майя, на илюзията.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  В най - висшата част на храната има само Дух. Величието на Бога е, че Той е пожелал да внесе Своя живот в храната - това е един велик закон на жертвата. Чрез чистата храна човек може да преобрази злото в себе си и да излезе от гъстата материя. Лошата храна отнема здравето и спокойствието на човека.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  Нечистата храна отдалечава от Бога. Човек който яде нечиста храна, означава, че той има външно, нереално знание. Нечистата храна е връзка с мрака. Чрез нея се вселява страхът и безпокойството - тя обезобразява човека. Когато се преяжда енергията не може да се превръща в чиста светлина. Правилното хранене може да възстанови връзката с Бога. Вътре в храната е скрит образът на живота. Чистата храна и правилното хранене ще направят злото слуга, защото Духът ще се всели в чистотата. Всяка мисъл, която ви безпокои, не я хранете!
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  Недоволството е лоша психическа храна - това е духовна кал. Блаженството е чиста небесна храна. С правилното хранене в трите свята кармата се изхарчва. Нечистата храна руши живота, в нея няма Любов и Мъдрост. Тя е допусната, защото духовете имат нечисти стремежи. Чрез нечистата храна човек се руши и влиза в закона на робството. Така се пресича еволюцията. Чистата храна дава вътрешна интензивност. Нечистият ще стане жертва на злото и на обстоятелствата, докато фината част на храната прави човека неуязвим.

  Чрез фината храна се издигате много високо - така нищо нечисто не може да ви влияе. Така живеят Посветените. Чрез чистата храна човек се движи по други пътища, защото развива други качества. Светлината на чистата храна ще ти даде сила да победиш страха и съмнението. Чрез чистата храна Духът ще ви предаде своите качества, с които ще победите злото.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  При една лоша мисъл, допусната при хранене, вие внасяте разногласие в елементите. Всяка хапка внася в Посветените Абсолютен живот. Тези които са изгонили Бога от себе си, се хранят с отпадъци и в трите свята. Когато човек има само хубави мисли и чувства, той се храни с небесна храна. Чистата храна разрушава астрала. Който яде и не може да превърне храната в чисти мисли, чувства и постъпки, неправилно яде. Заблужденията и лъжата са знак за лошо хранене. Лошата храна замъглява ума. Лошото хранене прави човека инвалид. Първо той е бил инвалид в ума си.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
  Духът се е превърнал в храна за Себе Си. Той е създал елементите, с които изгражда Себе Си постоянно. Тайната на храненето е ключът на живота , ключът на висшата енергия. Лошата храна води към война. Целта на войната е да разруши омразата чрез закона на пробуждането. Здравословното състояние на тялото зависи от правилното хранене, а здравословното състояние на душата зависи от морала.
  Из лекция изнесена на 5.07. 1991, гр. Варна
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Храната" ...