ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Хиромантията

    Когато Учителят е гледал ръката на Борис Георгиев, художника, преди това ръката е гледана от една хиромантка и тя е казала, че от него няма да излезе художник. Когато Учителят погледнал ръката казал, че ще излезе гениален художник и след време той наистина става такъв. Когато питали Учителя каква е причината, той казва, че на ръката има невидими линии. Точно тези невидими линии са свързани с тайната на съзнанието, неуловимите причини навътре, точно те правят промяната, а те не са написани на ръката. Значи, има една хиромантия, която се отнася до невидимата област.
    Из идея за размишление Кабалистическата астрология, лекция За изкушенията, изнесена на 10-ти октомври 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Хиромантията" ...