ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Херметизма

  Само много висши същества могат да ползват висшите динамични енергии и вибрации. Тук само едно малко отклонение ще направя: много хора се ограждат, правят си психическа защита, четат книги, някой път и формулите не им помагат; чертаят кръгове, палят свещи и в определени моменти изгарят, защото има нещо съществено, което не са разбрали. Истинската психическа защита идва от изключителната любов към истината. Имаш ли това, защитата вече е налице, но трябва да видиш дали искрено етакаили си въобразяваш; дали сума го искаш или с душата и с духа си. Ако искаш да имаш истинска защита, ще започнеш с основното, иначе никакви техники няма да помогнат.
  Из лекция Високият херметизъм, изнесена на 1-ви април 2003г.
  В тази свещена наука – херметичната – няма никакви предположения, нещата са строго определени, затова е свещена, не е човешка. При човешкото веднъж има едно предположение, после втора теория, тя оборва третата, след време се явила друга теория...
  Из лекция Мер кхет - пирамидите, изнесена на 4 май 2004г.
  Свещената Наука е била скрита в пирамидите и в храмовете, за да се съхрани Душата на Египет – затова е било това Окултно знание, херметично.
  Из лекция Египет, изнесена на 5 септември 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Херметизма" ...