ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Хермес

  Хермес е посветен в Храма на Слънцето още в Атлантида. После той става водач на преселниците от Атлантида. Той минава през северните брегове на Африка и се установява в Египет. Хермес е представител на Небесното Посвещение. Той е единственият, който посвещава Египет в тайните доктрини.
  Из идея за размишление Хермес, 5-ти март 1993г.
  Хермес има пряка връзка с Озирис – Божествения разум, който му се открива. Той е използвал най-дълбокия окултен метод: потъване в дълбоко размишление за тайните на живота, който се намира в огнените глъбини на Духа.
  Из идея за размишление Хермес, 5-ти март 1993г.
  Самото име Хермес е талисман и значи „вълшебен звук“.
  Из идея за размишление Хермес, 5-ти март 1993г.
  Една от молитвите на Хермес е: Само Тебе призовавам, защото Твоето слово създава светлина.
  Из лекция Мъдростта на апокрифите, изнесена на 5 ноември 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Хермес" ...