ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Хекау

  Хекау е свещена наука за ключовете, защото думите са ключове.
  Из идея за размишление Хекау, 4-ти май 2010г.
  Истинският хему, или жрец, има преди всичко скрита свещена сила в себе си — хекау, поради специалното му отношение към Истината и към думите, което, разбира се, не е лесно достъпно.
  Из идея за размишление Хекау, 4-ти май 2010г.
  Хекау е свещена сила и сам Бог казва: Хекау е Моето име.

  Силата и контролът върху хекау не е само Божия, тя принадлежи и на свещения човек, тъй
  като те са в единство. Хекау, или свещената дума, е хранилище на Божията сила.
  Из идея за размишление Хекау, 4-ти май 2010г.
  Свещените Слова са движения на Боговете. Свещеното Слово е носителят на Живота. Бог е, Който дарява Свещените Слова. Но този, който е пожелал света – той е изгубил тези думи и е изгубил Хекау, изгубил е и произношението, т.е. изгубил е Божествената Същност.
  Из идея за размишление Хекау, т.е. Свещените думи, 5-ти септември 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Хекау" ...