ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Халил Джубран

  Първо, някои неща за него: Халил е Същество Душа. Той е научен от Душата си, а не от ума си. В него свети печат, той има белега на истинския търсач. Много поети са заявили, че не го признават, но той е докоснат от Безвремието, докоснат от Бога, а това непризнание, то е просто еликсир.
  Из лекция Халил Джубран, изнесена на 4 юни 2013г.
  Халил не е просто добрият човек и медитиращият човек, това са второстепенни неща. Ще обясня: тези неща са далече от Истината. Халил е съумял да влезе в чистотата и Любовта. Любов- та е в Бога, а не медитацията.
  Из лекция Халил Джубран, изнесена на 7-ми август 2012г.
  Това е човек, който се е завърнал в душата си. Съкровеното го е очистило. Човек, освободен от потъването. Освободен от потъването означава: от заблужденията. Другото име на заблуждения- та е „нечистота“.

  Това е човек на Любовта. Като цяло, не е признат от много европейски писатели, но това е хубав знак; не е хубаво да си признат от светски, т.нар. поети, писатели и т.н.

  Човек на Любовта, а Любовта има душа — по това се отличава; не ум, тя не е умствена, Любовта има душа.
  Из лекция Халил Джубран, изнесена на 7-ми август 2012г.
  Такъв е Халил Джубран. Той е виждал Любовта, а не света. Любовта е била неговото свещено писание. Той е влязъл в Любовта, в Древния поток, а какво казват хората, както разбирате, е без значение.
  Из лекция Халил Джубран, изнесена на 7-ми август 2012г.
  Халил е ливански мистик. Човек с вродена мъдрост, с голяма волност и широта.
  Из лекция Халил Джубран, изнесена на 6-ти юли 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Халил Джубран" ...