Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Формулите

  Чрез формулите вие се свързвате с Бога външно и вътрешно. Тук главното се отнася до будността. Болният оздравява като натрупа Слово.
  Формулите са метод за организиране на духовното
  тяло, с което ще пътувате след време.
  Чрез формулите се разпиляват отрицателните сили и внушения на природата. Иначе те могат да станат силни във вът
  решния ви живот. Формулата топи всичко с огнена- та си сила. При опасност: „Господи, бъди ми защита“.
  Формулите определят какво ще стане във вашия живот, какво ще се сбъдне – въпросът е до постоян- ството. Духът на постоянството е Духът на Бога. Постоянството показва, че Духът е влязъл и работи отвътре. Формулите дават Божествен резултат, но изискват Божествен начин на живот или силен стремеж към пречистване.
  Формулата, това е ключ на Духа. Не всеки може да работи с тези ключове. Формулата е съединение с Божествената същност. Ето защо тя се справя със злото.
  Из книгата МЪДРОСТТА И НЕЙНИТЕ БОГАТСТВА Окултни лекции държани в градовете Варна и София през 1991 г. Второ, преработено и допълнено издание - Варна 2012 г.
  Всяка формула привлича своята разумна цел.

  Формулата съдържа в себе си съвършеното Слово...т.е. тя е Бог в действие.

  Формулите са висша практика - те водят до познаване на същността, до познаване на съкровените тайни на живота – това е пътят на окултната наука.

  Формулите са чиста лъчиста духовна енергия, която произлиза от принципа на чистотата, а чистотата е неизтощимият източник на енергията, защото чистотата е изобилна на качества т.е. на изтънчени сили и елементи.
  Из "Новите формули на Бялото Братство"