ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Филидите

  Филидите, т.е. проникновените. Филидите, това е келтският Дзен.

  Филидите са изумени от простотата на природата и от нейното величие. Филидът има отворено сърце към своята душа.

  Из идея за размишление Филидите, лекция Друидите, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  Филидите са търсачи на същността. Те говорят простичко. Ето един пример: „Вслушвах се в гората, смълчан от величието на дърветата, събрани като братя на едно място”. Прости неща, обаче ясни и дълбоки... „събрани като братя на едно място”
  — дърветата са братство.
  Из идея за размишление Филидите, лекция Друидите, изнесена на 1-ви юни 2010г.
  За филида всяко същество е нещо свято. Истинският филид, като върви по земята, усеща постоянно нейната святост. След време, когато говорим за Хераклит ще видим, как огънят слиза във въздуха, във водата и накрая част от водата също умира, и се превръща в земя. Така че цялата верига почва от този огън, който е нематериален, разбира се, и ще видим, че наистина Земята е свещена.
  Из идея за размишление Филидите, лекция Друидите, изнесена на 1-ви юни 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Филидите" ...