ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Феникса

  Това е Древно Същество, което е имало само едно занимание, от хиляди години, все да се взира в Бога и в Безкрая. И Бог забелязал това Велико Същество: Душа и Дух едновременно, от расата на Боговете. Бог видял, че тя мисли особено много за Него, дори сама се опитвала да си вдъхне живот...И Бог решил да й даде Себе Си, и Той й дал власт да се самосъздава, защото в нея нямало никакво зло, никаква мисъл за нищо друго - само за Бог. Тя постоянно била погълната от Бога.

  Древните нарекли тази птица: Бену - Махар Бену, Великият Живот. Те казват, че Бену е прекратила мрака на света със Свещената си Чистота. Така тази величествено отдадена Душа, Дух, Велико Същество, станало Птица на птиците.

  Това е единствената птица, постигнала Дълбоко Себепознание, защото тя завладяла себе си – и Бог я превърнал в Огнена Птица, наречена Жар-Птица.

  Когато Бену изгаря и възкръсва, тя се самодарява с нова сила в развитието си.

  Бену е могъщ израз на Великата Любов, неизменен образ на Любовта.

  Фениксът е част от непорочната Същност на Бога - изключителна Птица. 

  Бену е сияеща Огнена Душа. Тя е Праобраз на Слънцето. Тя е Чист Свещен Огън. Тя може да живее в Дълбините на Слънцето.
  Из "Бог е Животът"
  Кое това Същество, че е станало Бену? Когато се е случило грехопадението, след хората и след грехопадението били повлечени всички животни, но Фениксът казал: Не! Аз съм в друго измерение и друг Път. Единствен Фениксът не потеглил по човешкия път. Но кое е това Същество? Много специално Същество, специален Дух от расата на Боговете, който хиляди години се е взирал в Бога – и това е единствената птица, която получава позволение да познае себе си.
  Из книга Бог е животът, 2019г.
  Бену е СЪЩЕСТВО, КОЕТО СЕ Е САМОСЪЗДАЛО. Тази птица е посветена изцяло на Слънцето, на слънчевата идея. От друга страна, Бену сим во ли зи ра ВИСШИТЕ МИС ТИЧНИ ПОСВЕЩЕНИЯ. Всяко раждане отново е раждане с ново качество и с нов пламък. Според жреците нейните крила са само символи, защото тя НЕ ЛЕТИ С КРИЛА, А С ОГЪН. Крилата символизират силата на боговете – това е идеята крила.

  За Бену няма нито смърт, нито раждане – има само ПЕРИОДИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И ТО Е СЪЗНАТЕЛНО – нещо, което човекът трябва да постигне.

  Бену е символ на възкресението, което означава победата на новия живот над старото мислене, над смъртта. Бену символизира възкресението. От друга страна, Бену е свещено послание на безсмъртието, а това е религията на Слънцето. По друг начин казано, посланието е следното: В човека е скрита мъдрост, по-древна от началото на времената. Бену е птица на вечността, а вечността не се обяснява – тя само се долавя от тайната на сърцето.

  Който е познал Бену в себе си, той може да се самосъздава от живот в живот във все по-високи степени.
   
  Из книгата Окултната мъдрост, 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Феникса" ...