Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Феникса

  Това е Древно Същество, което е имало само едно занимание, от хиляди години, все да се взира в Бога и в Безкрая. И Бог забелязал това Велико Същество: Душа и Дух едновременно, от расата на Боговете. Бог видял, че тя мисли особено много за Него, дори сама се опитвала да си вдъхне живот...И Бог решил да й даде Себе Си, и Той й дал власт да се самосъздава, защото в нея нямало никакво зло, никаква мисъл за нищо друго - само за Бог. Тя постоянно била погълната от Бога.

  Древните нарекли тази птица: Бену - Махар Бену, Великият Живот. Те казват, че Бену е прекратила мрака на света със Свещената си Чистота. Така тази величествено отдадена Душа, Дух, Велико Същество, станало Птица на птиците.

  Това е единствената птица, постигнала Дълбоко Себепознание, защото тя завладяла себе си – и Бог я превърнал в Огнена Птица, наречена Жар-Птица.

  Когато Бену изгаря и възкръсва, тя се самодарява с нова сила в развитието си.

  Бену е могъщ израз на Великата Любов, неизменен образ на Любовта.

  Фениксът е част от непорочната Същност на Бога - изключителна Птица. 

  Бену е сияеща Огнена Душа. Тя е Праобраз на Слънцето. Тя е Чист Свещен Огън. Тя може да живее в Дълбините на Слънцето.
  Из "Бог е Животът"