Книги

default

Учителят като Съкровена Мистерия, коментари Елеазар Хараш

ази Книга представя Новото Слизане на Учителя Беинса Дуно. Това е Живото Слово на  Учителя, Който говори по Нов начин. Новото Слизане на Учителя е представено от Елеазар Хараш.
 
Предговор:
 
Обикновените хора са свързани със загадките на Живота, духовните хора са свързани с Тайните на Живота, а учениците са свързани с Мистерията на Живота. Чрез Божественото Учение те вървят постепенно към Мистерията, Която е специфична част в Небитието. Сливането с Мистерията е придобиване на най-дълбокото състояние на Небитието. Това се нарича „Четвъртото състояние”. То е извън Слънцата. То превъзхожда всичко, което може да се помисли. То е Немислимо. Пътят на ученика се крие в Незнайното. И вървейки от Незнайното към Незнайнотоученикът вечно се вдъхновява, за да бъде Съкровена Светлина за световете, които трябва да посети – защото такава е Волята на Учителя.
Учителя Беинса Дуно
 
Предговор:
 
Най-великото Учение е Учението за Мистерията. В един по-долен план Мистерията се проявява като Съкровеното, но дори и Съкровеното е Недосегаемо и затова го наричат Тайна. Съкровеното е Праотец на нещата, а Мистерията е Дълбочината на Праначалото. Съкровеното е бързо като мълния, Мистерията поглъща всяка скорост. Съкровеното е Светещата Искра на Бездната, Мистерията е Родителят на тази Искра. Никой не може да превъзхожда Благостта на Съкровеното, а Съкровеното е Пътят към Мистерията, Която никой не може да измери.
Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com
Откъси:
 
Когато Аз работя, всички сътворени и несътворени същества се усъвършенстват. Така Бог излива неизразимите Си блага върху тях. Когато Аз работя, Бог в Мен се проявява все по-съвършено. И в това съвършенство се зараждат милиони същества. Те възкръсват и участвайки в Моя Живот, те се усъвършенстват. И когато всички възкръснат и се обожествят, трябва да преминат през Мен и да се върнат в Лоното на Безмълвната Мистерия. Аз съм Мостът. Всичко това ще стане след милиарди години. И Аз винаги ще бъда Мост, защото съм Съкровена част от тази Мистерия.
Аз не отивам при Бога да оправям обърканите си работи, но да работя. Той Ми е дал много блага. От Мене се иска само едно: да работя за Бога. (1/стр. 17)
 
Това, което говоря Аз, е казано от Небето, а това, което ще говоря след време, ще бъде Ново и за земята, и за Небето. Аз още не съм започнал да говоря. Аз съм още в дълбокото предисловие на Свещената наука. Когато започна да произнасям Тайните на НЕИЗРЕЧЕНОТО и Принципите на ДРЕВНИЯ – това ще бъде началото на Възраждането на Първата Слънчева Раса.
Туй, което Аз говоря, това са го казали отгоре, това говори цялото Небе. (10/стр. 143)
 
Тези познания, които сега ви давам, са само упътвания. Те влизат в подготвителния период, който ще трае хиляди години. Когато станете „Братя на Съкровеното Учение”, тогава Аз ще поставя най-дълбокото Начало, което не е знание, нито е основано на размишления, а изхожда от Предвечната Мъдрост на Великите Старци.
Тези познания, които сега ви давам, са елементарни. За в бъдеще ще научите нещо повече. (10/стр.137)