ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Учението

  Учението си е учение, то е хубаво нещо, но твоята цел е да станеш любов.
  Из лекция За Дълбокото, изнесена на 2 април 2002г.
  Ще го кажа по друг начин. Докато не разбереш постоянната радост от живота, Учителят не е дошъл, Истината не дошла, Бог не е дощъл в твоят живот, Душата не дошла, учението не е дошло и т.н. Това е един фундамент.
  Из лекция за Красотата, изнесена на 4 декември 2001г.
  В учението има много странни хора: има такива, които много обичат Учителя, обаче не са го разбрали; други пък са разбрали Учителя, обаче пък нямат любов. След време ще се спра на това, що е последователи, що е ученици и що е синове? Това са три категории, които се движат по различен път и слушат по различен начин, с различни мотиви слушат, по различен начин разбират и различно е развитието им. Затова е казано: не съдете за да не бъдете съдени!
  Из лекция Злото е тайна на Бога, изнесена на 7 май 2002г.
  Малко ще се отклоня: аз лично познавам почти във всяко учение, много искрени хора, включително и във хора от левия път. Като се почне в църквите, навсякъде има искрени хора, и няма значение учението а любовта към Истината, любовта към Бога решава въпроса.
  Из лекция Сведенборг, 1 октомври 2002г.
  Искам да напомня преди да мина на следващата лекция, тези които искат да навлязат много дълбоко в учението, има две основни неща, те са преди мъдростта, преди Истината, преди чистотата, това е да проучват най-дълбоко любовта и молитвата, да проявяват любовта, това означава, и да се молят усърдно, интензивно, както Библията казва: постоянно се молете. Това е основата на учението, постепенно идва чистотата, постепенно идва различаването, по-късно идва мъдростта и по-късно Истината, но основата е тези две неща. Който иска да навлезе много дълбоко в учението най-много трябва да наблегне на любовта и молитвата.
  Из лекция Ученикът, изнесена на 1 октомври 2002г.
  Учението изисква главната си енергия, съществената си енергия да я отдадеш за истинските неща на учението. Главна енергия означава над 70% от енергията си. Ако ги дадеш за музика, за паневритмия, за добро, за справедливост, за отглеждане на някаква котка, цветя или дългове, ти ще се отклониш от учението и след време скъпо ще плащаш.
  Това, на което трябва да се отдадеш, е същността на учението. Главната енергия трябва да се отдаде за главни неща. Нито доброто, нито справедливостта няма да решат въпросите. Те идват по-късно. Основата на учението, знаете от Учителя, това е Любовта, Мъдростта и Истината – тези три неща ще осмислят всичко друго. Тогава ще имаш мярка кое е добро и кое не, ще знаеш кога си справедлив и кога не.
  Из идея за размишление Огънят, 7 декември 2014г.
  И аз ви казвам: ако добре сте разбрали едно Учение, може да проучвате всички други Учения. Защото туй правилно ще се пренесе там. Но това правилно трябва да е 100 %. Както вярата: при 99 % не действа. Затова, каквото и да е Учението... Вчера казах на пловдивската група, на една сестра – не да я обиждам, а да разбере: „Ако ти си нечиста, от кое Учение си? И въобще, има ли значение от кое Учение си? А ако ти си чиста, няма значение дали идваш от пещера, или от пустиня.“ Разбраха. Тъй като това е... няма нужда от коментари.
  Из лекция Тит Нат Хан, изнесена на 7 юли 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Учението" ...