ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Успеха

  Няма успех извън мисълта и ума. Духът се ражда там, където има натрупани енергии (мисли). Словото или успеха - това е Той, Бог. Когато Словото е проникнало вътре във вас, това означава, че Той е във вас. Чрез Словото Бог иска да ви даде всичко, което ви е необходимо. Осъзнайте Словото като Бог в себе си.

  Идва неизбежно това, което сте натрупали в мисълта си. Успехът се придобива като се мисли за успеха. Един от най - големите врагове на енергията е преяждането. То е убиец на успеха (когато берете плодове, не хапвайте нито един, а след това). За да успееш в живота си, трябва да имаш Божествено ръководство. Истинският успех е мощна работа в мисловното поле.

  Никакво разочарование и успехът ви е сигурен. Успехът - това е закон за единство с Бога. Словото е оръжие на Бога. Пълно вселяване на Бога ще има след пречистване на мисли, чувства и постъпки. Сложете в ума си успеха и чакайте. Мислите живеят и работят в човека. Самите мисли са творчески принцип. Словото е творчески инструмент на Духа.

  Окултният ученик трябва да гори от Любов. Зад всеки успех стои натрупаната Любов, защото силен е само чистият Огън.
  Из книгата “Закони на живота”, Варна 2012 г., страница: 110
  Когато искаш да познаеш себе си, ти трябва да познаваш дълбоките корени на своите желания. Например: Ако се стремиш към успех, трябва да знаеш какво ще правиш с него, как да го повериш на Бога
  в себе си, защото след време успехът се превръща в другия полюс - неуспех; полюсите се уравновесяват.
  Из лекция Невежеството на логиката, изнесена на 4 август 1998г.
  Всички постигнати успехи в света, в който и свят да е, са сгъстена енергия, сгъстено мислене, натрупано мислене в една посока. Но на вас не ви трябват успехи, а Любов, Мъдрост и Истина, нещо много повече от успеха. На вас ви трябва самия Бог, не благата, а централното Благо. Тогава при Любовта, Мъдростта и Истината ще говорим за съвсем други неща.
  Из идея за размишление Древният метод, 2 декември 2003г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Успеха" ...