ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Усилията

  Харавайри (на езика Аринор) - това са Усилията. В Усилията се намира дадената наша скрита Свобода. Според нашите избори Усилията ни водят на различни места. Усилията на Разумния го водят в Чистия Път. Казано е: Сам Бог отстъпва на постоянните искрени Усилия и дарява човека според Усърдието му. Всичко постигнато в света е все Харавайри. Но сами Мъдрият знае какво търси, затова той ражда все повече Древния в себе си. И той започва да пие от Източника, и Източникът му става Дом.

  Усилията - са Мъдро създадени. Те са създадени като Виждащи Сили. Те знаят своя път, своята участ, защото тези Усилия са Съкровени Тайни в нас. Чрез многото усилия сложността винаги може да се превърне в простота. Що са Усилията? Древни Потоци. Тяхната Власт понякога не е явна. Древните казват: "Харавайри могат да изумят дори и Амором". Това често се е случвало в Древните времена. (добавям, че Амором на езика Аринор означава - Древният, Самото Всемогъщество)

  Харавайри - Усилията - могат да превърнат всяко падение в Светъл Възход. Що е Древният Истинен Жрец? От какво е съставен той? Казвам: От постоянен Поток от Усилия. Тези Усилия са го направили Жрец. Чрез постоянни Усилия слабият може да стане Извечна Сила, дори опора на света. А без Усилия или с прекъснати Усилия силният може да падне в голямо безсилие. Харавайри са Тайни Образуватели на нещата.

  Харавайри - Усилията - това е Чисто Пътешествие към собствения ни Център. Що са Усилията? Богоподобия. Харавайри стигат до Незнайното и го карат да каже: "Познавам ви". Харавайри са подобни на Търсачите на Истината. В най-дълбокия смисъл Харавайри са Самовродената Божествена Сила в нас. Те са Ефирни Сили и затова постигат Завръщане в Безкрая.

  Харавайри - Усилията - са изгубената Чиста Сила. Тази Сила е била Царството, което е преди рая и ада. Тя ги превъзхожда. Най-дълбоките Харавайри живеят в Дивни Дълбини. Който е осъзнал Харавайри в себе си има Мощно Оръжие и Скрит Невидим Приятел. Който не е разбрал и осъзнал Харавайри, е станал враг на себе си. Той е прекъсвал Усилията си и не ги е довел до техния Дом: Истината и Безкрая.

  Харавайри - Усилията - рушат бариери. Те са стълба нагоре и навътре. Те са Чистият Път на Духовния опит. Мъдрите Харавайри са животоносни. Всеки човек, който има Благословени Харавайри, ще преодолее себе си и ще стане Изначалният себе си. Търсенето на Истината изисква постоянство в Усилията. Постоянният в Търсенето става Древен Човек, или един от Боговете. Той става Начало без начало, Зора без изгрев и залез. Всеки, който има постоянни Усилия, ще срещне Истината в своя живот. И когато му е позволено, ще я вижда лице в лице.

  Харавайри - Усилията - са Живи Сили на Духа в нас, Живи Искри, Живи Импулси. Когато Харавайри са Свещени, те ни отделят от света; а когато са земни, те ни обвързват и вкореняват в света. Всеки върви по пътя на своите Усилия. Този, който е правил в миналото си Усилия за Бога, той и сега продължава да прави Усилия. Той е на Правия Път. Чистите и Свещени Усилия са Живи Воини в действие. Тези Усилия са по-мъдри от света.

  Харавайри - Усилията - са път, по който се натрупва голяма Древна Сила. Но тази Сила трябва да се въздържа и съхранява в Дълбок Покой, за да узрее напълно и да стане Служител на Истината. Покоят е Хранител на Истината. В Разумните Харавайри всякога расте тайно Силата, а в безумните расте безсилието и проходът в тъмната част на света. Съществуват и Усилия, които са Богове в действие. А съществуват и усилия, в които сам Бог си подготвя място за действие.

  Гласът на Свещените Усилия е Древен Глас, Древен Път. За да оцелее Истината в нас са необходими постоянни Харавайри. Много Усилия се искат, докато станем част от самата Истина. Когато станем част от самата Истина, тогава дори и грешките ни ще бъдат благословени. Някои казват: "Мощна е стихията на Природата". Аз Казвам: Могъщи са Харавайри, Могъщи са постоянните малки Усилия. Но това не се вижда, докато човекът не е съградил цялата Истина в себе си.

  Когато с много Усилия откриеш Истината в себе си, злото и светът ще умрат. Усилията раждат в човека Вътрешния Поглед. Този Поглед все повече вижда Истината и все по-малко - света. Свещените Харавайри са изначално дадени и ето защо те са правилни.Правилността създава Силата и тази Сила е преградата на света да нахлува в нас. Свещените Харавайри са достигнали до нас от много, много Древен извор.
  Из Древни Откровения, книга трета, 2018 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Усилията" ...