ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Упанишадите

  Упанишадите са съкровено знание. Те са били наричани „тайно учение”, „седене около тайната”, т.е. поучение от тайната на Учителя. Наричани са още „великите думи”. Те укрепват търсача на Истината. Те са древноиндийският гносис. Те подготвят човека за дълбоко възприемане на Истината.
  Из лекция Упанишадите, изнесена на 6 април 2010г.
  Упанишадите са създадени от мистичен опит. Те казват, че жертвоприношенията — става въп- рос за всички видове жертвоприношения — са занимания на глупци.

  Упанишадите са създадени от Брахман. Те са съкровени учения, за тях сме говорили и след време пак ще говорим. Те са лишени от грешки. Тука няма ученически неща, тука говорят мъдреци и учители, които са постигнали Брахман. Тука няма никакви странични занимания.

  Упанишадите се занимават само със знанието за Брахман.
  Из лекция Упанишадите. Учението за Брахман, изнесена на 3 май 2011г.
  Тези Упанишади, за които говорим, Древните Учители, са абсолютно чисто Учение: всяка мисъл е без недостатък – защото тези Учители са постигнали реализация чрез Брахман и там Брахман говори за Себе Си.
  Из лекция Учението за Брахман - Учението за Великия Дух, изнесена на 6 юни 2017г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Упанишадите" ...