ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Удоволствията

  Удоволствията са свързани с астралния свят и затова те са нисша енергия, и всеки, който обича удоволствията, изпуска Истината, той вече няма избор. Това става постепенно, неусетно и обикновено за много хора е вече късно. Затова говоря по този въпрос.
  “Мистични познания Лекции Х том” - “Удоволствията” - 1999 г.
  “...ученици, които обичат много удоволствията,...нищо няма да им помогне. По този път никога не можеш да тълкуваш оригинално Словото на Учителя, никога не можеш да имаш чист подход….Просто няма да имате шанс, ако чистотата не се възстанови.
  Мистични познания Лекции Х том - “Удоволствията” - 1999 г.
  Искам да ви кажа за основния дълг на ученика: Това е да събуди жаждата за Истината в себе си, жаждата за освобождение. Това не става чрез  удоволствие, удоволствието е обратният път. Блаженството е обратният път на удоволствията.
  Мистични познания Лекции Х том - “Удоволствията” - 1999 г.
  Удоволствията, сексуалните работи, голямото приемане на храна, наречено така “приятно” преяждане, това са все усилвания на връзките с астралния свят. В това число и завист, омраза, ревност...Всичко това усилва връзката с астралния свят и това вкоренява ума в човека, неговите закони и методи, и правила, а те са методи на змията. И те са достатъчно деликатни за да объркат много ученици, дори и в известен смисъл полудуховни и напреднали ученици. Това вкоренява същевременно и злото в човека.
  Мистични познания Лекции Х том - “Удоволствията” - 1999 г.
  Искам да ви кажа, че самото удоволствие е обсебеност от външния свят и зависимост от нисши събития, външни напълно незначителни събития. Тъй като човек е Божествен дух, нищо не може да го засегне, ако той познае своя център. Когато удоволствието стане господар на твоя живот, тогава външните неща смазват човека и тогава човек става зависим от много малки случки, от много малки неща.
  Мистични познания Лекции Х том - “Удоволствията” - 1999 г.
  Друг окултен закон: Удоволствията са път, по който се раждат постепенно безумни желания, отначало не изглежда така, при човешката любов нещата сякаш са ангелски и постепенно този, който е казвал “тя е ангел”, Учителят казва, че след една-две години казва “тя е дявол”. Как така едно и също същество, една душа в единия случай дявол, в другия ангел?
  Мистични познания Лекции Х том - “Удоволствията” - 1999 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Удоволствията" ...