ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Уакан Танка

  Уакан Танка е Великата Тайна, скритата Тайнствена сила. Това е силата, която е сътворила вселената, камъка, четирите вятъра, небето, майката земя, слънцето, луната, светкавиците, човека, бизона, мечката, растенията и т.н.
  Из идея за размишление Уакан Танка, 5 октомври 2010г.
  Духовната сила е двигателят на енергията. Духовната сила е първичното, а ключът е прозрението за този древен двигател. Този древен двигател, тази сила идва от Уакан Танка, защото Той е силата.Духовната сила е двигателят на енергията. Духовната сила е първичното, а ключът е прозрението за този древен двигател. Този древен двигател, тази сила идва от Уакан Танка, защото Той е силата.Духовната сила е двигателят на енергията. Духовната сила е първичното, а ключът е прозрението за този древен двигател. Този древен двигател, тази сила идва от Уакан Танка, защото Той е силата.
  Из идея за размишление Уакан Танка, 5 октомври 2010г.
  Да служиш на Уакан Танка, е нещо повече от всичко друго на света, а да ти е дадено това, то е върховно благоволение.

  С Уакан Танка животът е едно постоянно откровение. — И наистина е така.

  В началото цялата сила е била в ръцете само на Уакан Танка, Великата Тайна, Създателя, но после Той дал части от нея на небесните предци, праотците, за да я използват и да я даряват на този, който е достоен — в случая шаманите.
   
  Из идея за размишление Уакан Танка, 5 октомври 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Уакан Танка" ...