ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Търпението

  Чрез търпението винаги се успява, защото в търпението работят висши същества - това е тяхната сфера. Търпението е най-необходимото качество на човека, за да може да победи кармата си. Колкото по - нетърпелив е човек, толкова повече ще бъде ограничаван от небето. 

  При забавяне на нещата, които очаквате, не ставайте нетърпеливи - това е знак на слабост във вътрешния ви живот.

  Една велика идея се постига с голямо търпение и голямо харчене на ментал, т.е. мисловна енергия. 

  Търпението доказва дълбочината на любовта. Само търпението ще те направи могъщ. Използвай препятствията, за да изградиш търпението и огъня. 

  Тези,които бързат да развият дарби и сили, са винаги користни, те разрушават живота и бъдещето си, без да знаят, докато в търпението всичко узрява и става на своето време.

  Вътре в това велико качество живеят всички огнени формули и чакат своето време, чакат своите условия от Духа.

  Силният прощава, слабият оправдава, неразумният отмъщава, а търпеливият дочаква и получава.

  Духът дава своята сила само на търпеливия човек.

  Чрез търпението Бог подготвя велика победа в съзнанието на човека, т.е. велико раждане.
  Из книгата "Бяла магия", 2019 г.
  Търпението е най-разумното качество на човека.

  Много хора са развалили много неща с нетърпение, дори и хубави неща. Но в търпението всичко узрява. И който си го наложи като дисциплина, той след време ще може да преодолява и злото – защото, който изтърпи злото, той вече го е преодолял; а самото търпение означава силата на Любовта.)

  Да вярва човек, това значи да търпи.

  Търпението е качество на вътрешно богатия човек – оня, който е добил самообладание.
  Из лекция държана на 5 април 2016г.
  Търпението означава овладяване и единство с Бога. Чрез единството Бог предава Своите качества. Истинското търпение означава, че злото е победено. Който изтърпи докрай, в него ще се организира Духът. Ако си едно с Бога, ще изтърпиш докрай.

  Търпението е покоряваща сила на Духа. Търпението е условие за висшия свят да се организира отвътре и да изтърпим злото. С търпение и постоянство Духът се изгражда в човека. Нетърпението означава неразбиране и нечистота. То се ръководи от паднали духове. Те обичат разтревожени хора. Оттам изтича енергия за тях. Разтревоженият човек не е организиран, докато разумният човек е напрегнат, но е организиран, т.е. с единство в съзнанието си.
   
  Из лекция Търпението, изнесена на 24 април 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Търпението" ...