ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Трудностите

  Който се старае да избягва трудностите, обезателно ще срещне още по-големи. Не да избягваш, а да разрешиш, иначе следващата ситуация е по-лоша.

  Ученикът трябва да се опита да разбере смисъла на трудностите, а не да ги избягва. Адските сили, които се намират в една трудност, могат да ви донесат много вътреш- на сила и спокойствие. Така ученикът израства. Ученикът израства, защото в дълбочината на тази трудност има скрити ангели, които му дават своите просветления. Това се отнася до будните. Вътре в трудностите и страданията са заключени силите на природата.
  Из идея за размишление Трудностите, 16 юли 1993г.
  Онзи обаче, който знае, че трудностите и изпитанията, които среща в живота, са последствия от прегрешения, допуснати в предишно съществуване, не само че приема тази трудност, но и работи за доброто с цел подобряване условията на живота през следващите си прераждания.
  Из идея за размишление За прераждането, 10 декември 1993г.
  Вие може да вършите само добрини, но трябва да се знае, че това ще даде резултат в бъдеще, а не веднага. Така че, ако срещнете трудности, трябва да ги приемете с мисълта: „Господи, това няма да наруши моята работа със светлината. Трудностите са добре дошли, защото носят моето освобождение. Сега аз зная защо идват при мен. Аз няма да недоволствам или да моля за пощада“.
  Из идея за размишление За прераждането, 10 декември 1993г.
  Целта на трудностите и страданията е освобождението от външния свят, т.е. освобождение от злото.
  Из идея за размишление Трудностите, 16 юли 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Трудностите" ...