ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Тримата свидетели

  Тримата свидетели са ум, сърце и воля.

  Умът прави планове, сърцето ги оживява и вдъхновява, волята ги материализира, но ако има неточност в плановете, волята не става активна. Щом волята не работи, нещата не могат да се конкретизират, сбъднат.

  Истинският ученик работи с тримата свидетели, те правят неговия живот пълнокръвен, т.е. пълножизнен.

  Има дълбоки въпроси в живота на ученика, които се разрешават само с участието на тримата свидетели, и тогава ученикът преживява светлината на Мъдростта, топлината на Любовта и могъществото на волята в себе си.

   
  Из лекция Тримата свидетели, изнесена на 3 юли 1992г.
  Истинското търсене е намиране, но търсенето трябва да е цялостно (с тримата свидетели – ума, сърцето и волята).
  Из идея за размишление За разбирането, 13 ноември 1992г.
  Значи, ако те са напълно пречистени, тези три - умът, сърцето и волята, преди време говорихме, тримата свидетели - това е равностранен триъгълник, хармоничен, абсолютна хармония между ума, сърцето и волята, абсолютна чистота. Тогава вече човек ги пожертва и влиза в полето на своята душа. Но това не е още истинската жертва. В по-дълбоките планове душата също трябва да се пожертва, да се даде в ръцете на Духа.
  Из лекция Тайната на водата, изнесена на 3 август 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Тримата свидетели" ...