ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Третото око

  Само който е победил змията, може да отвори третото си око, а това става чрез постигане на абсолютна чистота. Силите, които излизат от третото око се справят с всички сили на света. Бог влиза в третото око като мощен цар на вибрациите и управлява всички същества вътрешно. В третото око, когато е постигната пентаграма - Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел - може да се постигне до т.н. “Огнен вихър” за специални искания за помощ.

  Третото око се дава по закона на Любовта. В третото око се изявява окултната сила на Бога. Огнените вълни, които излизат от третото око, покоряват всички вълни. То работи само във вселената. Извън вселената действува сахасрара-чакра. Намира се на върха на главата - фонтанелата. Когато се отвори третото око - това означава, че умът е победен и се ражда чистият Дух. Докато има ум, няма истинско знание и спокойствие.

  Магията на третото око е динамиката на Духа или динамиката на Любовта. Магията на живота не е нищо друго, освен магията на Любовта. Дългото повтаряне на формулата за третото око кара Духа да изгрее там. Кой зъл дух или трудност може да издържи стихията на третото око? Третото око се ражда само от чистото съзнание. Третото око се отваря само с дълбок, вътрешен труд - медитация, концентрация. Третото око е знак за раждането на Бога отвътре. Третото око е проводник на интензивните сили на Бога.
  Из книгата “Закони на живота”, Варна 2012, страница: 101
  Най - хубавата защита е Третото око или огнената аура - закон за диамантената воля. Ако вие имате Висок Идеал, това е причина светлината да се организира и да се образува във вас. Колкото повече се пречистваш, толкова повече могъщи същества се вселяват в Третото око и работят за теб. Чрез чистотата Духът се среща с ученика в Третото око. Ако нямаш будност, изтичаш, духовете те улавят и изсмукват. Будността е символът на Третото око. Външното гледане е спящо състояние на съзнанието. Третото око работи само чрез добродетелите, т.е. Огньовете.

  Третото око работи само чрез Първичната енергия. Чрез Третото око Духът има огнено въздействие над злото. В Третото око се вселява вихърът на Свещения Огън. Отварянето на Третото око определя победата на Бога над силите на света. В Третото око се изразява Неговото скрито могъщество - това означава, че Духът има могъщество само чрез добродетелите. Третото око и Сахасрара чакра определят могъществото на огнения свят. Тези две чакри са проводници на Върховната Воля. Да възстановиш тези чакри, означава да възстановиш своята неразрушимост - принципа на Чистотата.

  Истинското отваряне на Третото око означава, че лошите духове нямат власт. Човек, даже да е развил много хубави качества, ако има малко гордост, Третото му око е затворено. Третото око се дава само в ръцете на Любовта. Когато се отвори Третото око, внушенията нямат власт, защото тук работи покоряващата сила на Бога.Третото око определя независимостта от злото и от условията. Значи когато човек е Дух, той царува при всички условия, умът е елиминиран. Методът на Третото око е огнена концентрация. Огненото ръководство чрез Третото око е безпогрешно - тук няма никакъв ум.
  Из книгата “Мъдростта и нейните богатства”, Варна 2012
  Третото око се отваря по законите на чистотата. Третото око и сахасрара-чакра черпят знания направо от Акаша.
  Из лекции - том 1 , Закони на живота
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Третото око" ...