ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Третото крило на орела

  Третото Крило е ослепителният Източник – и тука Чистият (пак ще кажа) бива унищожен. Дълго време се е пречиствал, за да бъде унищожен, т.е. тотално изчезва неговото его и той възкръсва в Духа.
  Из идея за размишление Третото крило на орела, 1 септември 2015г.
  След натрупани многобройни изключителни усилия в Безупречност, те (толтеките) се срещнали с Неведомото, Което е наречено Третото Крило на Орела – и така те срещнали и видели неочаквана Светлина (тук става въпрос за Прасветлината: не светлината,която има полюс – тъмнина, а за Прасветлината, която няма сенки); видели неочаквана Светлина и разбрали, че продължителното и чисто търсене на Истината се отплаща със среща и с Покой.
  Из идея за размишление Третото крило на орела, 1 септември 2015г.
  Третото Крило е Преизпълненост, която се спуска само във Висшата Безупречност: Во`йните още я нямат, но те вървят към нея. Тя се намира при Толтеките.
  Из идея за размишление Третото крило на орела, 1 септември 2015г.
  Има Толтеки, които държат на Истинския Живот, но има други Толтеки, които се отказват от това. Забележете! Отказват се от Истинския Живот, прекрачват нещо друго, прекрачват го… Те казват така: Орелът е по-дълбок от Истинския Живот. Казано по друг начин: Бог е по-дълбок от твоя Истински Живот. Бог е по-дълбок и от Юда, и от Христос. Бог е Целта. И те навлизат в Тайната на Орела. Така те получават нещо повече от Истинския Живот – те получават Третото Крило на Орела.
  Из идея за размишление Третото крило на орела, 1 септември 2015г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Третото крило на орела" ...