ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Третия бряг на реката

  Любов към Бога е върховният закон. Любовта към Бога ще формира постепенно истинския човек, което е друго название на третия бряг на реката. А тези, които обичат нещо друго, то си е за тяхна сметка. Щом обичат нещо друго повече извън Бога, то си е тяхно решение, тяхна част.
  Из идея за размишление Рехем Ай, 1-ви април 2008г.
  Мъдрият човек не търси манастир, нито, забележете, уединение, защото той е открил в себе си третия бряг на реката, собствената си безкрай ност, великата плерома.

  В третия бряг на реката е истинското спасение, а то се осъществява само чрезистинскопознание-гносис.Това засяга всички духовни школи — истинското масонство, истинските розенкройцери, става въпрос във вътреш ността, в дълбочината. Засяга всички тези учения— и Бялото братство, и част от истинското право- славие, и исихазма, и т.н., т.е. всички учения, които си имат малки ядра, съставени от истинност.

  В третия бряг човекът вече не е човек, той е енергия на Бога. Изглежда като човек привидно и някои се заблуждават, мислят, че е човек, но той не е човек — той е енергия на Бога.
  Из идея за размишление Третият бряг на реката, 1-ви април 2008г.
  За третия бряг на реката светът е невидим. Ви дима е само безкрайността.

  Човекът от третия бряг на реката се е избавил от своето минало, от своето настояще — от своето плитко настояще и от своето бъдеще. Избавянето от тежкия живот не е идване на някакво истори- ческо събитие, а трансформиране на съзнанието в най-висш смисъл.

  В третия бряг човешкият дух не е нито роб, нито свободен, нито има време, нито вечност. Той е безкраен. Той може да влиза във вечността, може да влиза във времето, но той е от друго измерение. Степените са много от шесто измерение нагоре. Тук човекът е осъзната част от тайната на Бога.
  Из идея за размишление Третият бряг на реката, 1-ви април 2008г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Третия бряг на реката" ...