ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Тревогите

  Тревогите са живи същества, изостанали, души от умрели от другия свят, вкарани в тяло пак умрели - само че в тяло. Те все се тревожат. Има такива, които ако няма тревога, трябва да я измислят, щото без това е по-лошо. Те имат такава нагласа. Ще ти го обясня.Тревоженето им е познато и не може да им го отнемеш, защото нямат опора. Покоят не е опора за тях, Бог не им се разкрива. Те трябва да има нещо, което леко да ги захранва. Ако на такъв човек отнемеш някаква голяма трудност или страдание, той е свикнал с туй страдание, то му е станало привързаност, има близост. Ако му го отнемеш той увисва, няма за какво да се хване и предпочита да боледува.
  Из интервю за Портал 12
  Медитацията е влизане в такава дълбока тишина, че всички умствени процеси отпадат, менталният свят отпада. Това означава, че ако влезеш в медитация (медитация означава Божествено разбиране, а не човешко), тревогата се преобразява. Значи ако медитираш върху някоя тревога, тревогата автоматично се преобразява и в нея прозира нова идея, нов живот, нов звук, ражда се нещо красиво, искрено, чисто прозрение. В това присъствие умът, който е главният проблем винаги изчезва, тъй като в дълбоката тишина ти се сливаш със своя дух, със своята Божествена природа, а умът, който носи проблемите просто се преобразява. Всички проблеми и тревоги, всички видове напрежения са модификации на ума. Когато попаднеш в такова присъствие, в своята съкровена природа, или ако наблизо има човек с божествено присъствие, а не случайно хората търсят такива хора, като приятели, като братя, в тяхното присъствие проблемите, въпросите, тревогите се разреждат, даже самите въпроси изчезват, просто няма място за въпроси. В това присъствие въпросите са излишни, проблемите са излишни, лъха нещо от Вечността. Това е съкровената природа на човека.
  Из идея за размишление Тайната на медитацията, 1 юни 1999г.
  Не е лошо нещо тревогата, но човек трябва спокойно да я носи, тя е негово богатство.
  Из лекция Обходата (подходът), изнесена на 4 октомври 2011г.

  Всички неща са прости, когато влезеш в системата на Дао. Когато постигнеш Дао, вече не възникват тревоги и усложнения. Защо? Защото Дао прави тревогите радостни, а усложненията прави улеснения.

  Из лекция Дао, изнесена на 4 септември 2012г.
  Например, ако се тревожите, това показва, че нисше същество е проникнало във вас. Мога да задам въпроса така: Ако ти имаш вяра, как така имаш тревога? Как така имаш някакво тревожене, по какъвто и да е въпрос, в каквато и да е връзка? Истинната вяра, която изхожда от Любовта, не от ума, няма тревога; може да има някакво напрежение, но тревога няма.
  Из лекция Влиянията, изнесена на 1 октомври 2013г.
  Ако искате да познаете Бога, в тръните трябва да видите рози, в тревогите трябва да виждате покой, в болестите трябва да виждате здраве и в смъртта трябва да виждате живот.
  Из лекция Пътят, изнесена на 25 декември 1996г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Тревогите" ...