ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Траките

  Траките не са искали да бъдат човеци, а осъзнати духове. Те не държат на човешката природа. За тях, да бъдеш човек е много тъжна участ. 
  Из интервю за Портал 12
  Ти можеш да обичаш само тогава (една прекрасна мярка, всеки да огледа себе си, защото много хора си въобразяват, че могат да обичат; ето я мярката, преди съм я давал от Учителя, сега — от траките), когато продължителната самота е за тебе само една усмивка. Ако ти тогава царуваш, значи си пълен със себе си и с Бог в себе си. Много ясно, че когато живееш с друг, вече можеш да обичаш истински и да общуваш с Бог в другия, и да се получи нещо прекрасно.
  Из книгата Мистичният път, 2011г.
  Между другото, само да ви кажа, че дванадесет века преди Христос във Варна са живели много силни траки — корбизите. Но когато ще говоря по-нашироко за траките и за тяхната мъдрост, ще ви говоря повече и в такъв смисъл.
  Из книгата Мистичният път, 2011г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Траките" ...