ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Точността

  Това съм го посветил на тези, които си губят енергията, разхищават си времето, закъсняват за срещи. Не знаят, примерно, че когато имат строго определена среща, ако закъснеят с няколко минути вече не се явяват висши същества на тази среща, разговорът се променя и човек постепенно изгубва връзката. Значи точността е качество на духовния свят и има огромно значение. Дал съм мярка на тези, които си правят срещи, ако не си правят срещи са свободни, но когато имат срещи да бъдат точни с около минута. На десет срещи имат право да закъснеят с три-четири минути, което означава, че са в мярката. При всички други срещи, докато свикнат трябва да се стараят да бъдат точни.
  Из идея за размишление Ежедневния план на ученика, 3 юли 1999г.
  Точността е качество на Белите братя.
  Из книгата Закони на живота, 2012г.
  Аз съм имал случаи с някои хора, правим си среща в три часа, те идват в три и десет минути или в пет часа и после няколко месеца не можем да се видим и те мислят, че просто сме се разминали, че просто не съм бил там. След няколко минути все едно че не сме се срещали. Това задължава на една точност, която ще ви помогне, независимо дали ви критикуват, вие ще се движите по този план и ще разберете неговата тайна.
  Из идея за размишление Ежедневния план на ученика, 3 юли 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Точността" ...