ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Тихия Глас

  Бог е скрит в Тишината, затова Го наричат „Тихият Глас“.

  Само висшите същества могат да се съединяват с Тихия Глас.

  Тихият Глас движи цялото битие.

  Когато някои светове изчезват, това показва, че те не са одобрени от Тихия Глас. Най-дълбокото сливане с Бога се определя от степента на тишината, която сте постигнали в себе си.

  Из лекция Закони за мълчанието и тишината, изнесена на 22 февруари 1991г./ Из лекция Тишината, изнесена на 28 юни 1991г.
  Великата наука започва, когато Бог се всели в човека, когато Бог започне да работи вътре във волята. Само тогава човек покорява злото. Например когато нисшите желания попаднат в Любовта, те се обезличават, така както тишината покорява всички звуци, защото тишината е сгъстена разумност. Затова се говори за тихия глас.
  Из Словото и волята, 2 октомври 1992г.
  За да Го чуем, трябва да въдворим в себе си спокойствието и тишината, защото Бог говори с много дълбок и тих глас. Тихият глас на Бога е трептяща светлина.
  Из идея за размишление Отче наш, 7 май 1993г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Тихия Глас" ...