Книги

default

Тихата медицина

Предговор:

ЛЮБОВТА Е ЗДРАВЕ
Здравето е лъчисто сияние в човека.
Здравето е Сърцевината на Любовта.
Ти не си господар на своето здраве, нито на своята болест – само Бог е Господар.
Чистото здраве има очи от светлина.
Истинското здраве е взело нещо от Слънцето.
Здравето е мирис на Любов.
Истинно-здравият има слънчев мироглед.
Погледни Христос и ще чуеш Божия Глас във всяка клетка.
Здравето е частица от Бога – звук от Бога.
Оздравяваш, ако Бог те е погледнал.
Болестта е опит в падението, а здравето е опит в извисяването. Без падение няма извисяване.
Болката е събуждане. Болестта е отрезвяване, а здравето е завръщане.
Здравето превръща леда във вода.
Здравето е прекрасно, ако си в Любовта, ако си в Бога.
Дори и болестта е красива, когато си в Любовта.
Любовта е мостът, по който минава здравето.
Болестта шепне: „Отиди при правилата, търси правилата!“.
Има болести, които са любов към хаоса и те водят човека в хаоса.

Елеазар Хараш

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg