Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Тероризма

    Чрез тероризма, Бог е Рушител. Защо? Защото иска обновление и възтановяване. Само Бог може да „заключи“ тероризма, но засега Той го е „отключил“.

    Докато има алчна човешка политика, тероризмът ще работи. В сравнение с голямата алчност, тероризмът е малкото зло.

    Всяка държава, която става все по-материалистическа, все по-тъмна, тя ще привлича разрушението, казано по друг начин: скритата Божия Сила. И това е жестът на Бога, това е лечението. Бог допуска едно зло, за да порази друго зло. Всички земни хора и народи са омаловажили Бог и тероризмът е само едно малко „милване“ и припомняне.

    Тези, които се борят срещу тероризма, увеличават неговата сила, която ще ги провали в бъдеще. Те посяват бъдещи войни и бъдещо посяване в Мрака на самия Бог - Бог ще ги въведе в Мрака, защото те не знаят срещу Кого се борят. Тука Бог действа строго по закона на Истината, Правдата и Кармата.
    Из "Гласът на Словото"