ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Тероризма

  Чрез тероризма, Бог е Рушител. Защо? Защото иска обновление и възтановяване. Само Бог може да „заключи“ тероризма, но засега Той го е „отключил“.

  Докато има алчна човешка политика, тероризмът ще работи. В сравнение с голямата алчност, тероризмът е малкото зло.

  Всяка държава, която става все по-материалистическа, все по-тъмна, тя ще привлича разрушението, казано по друг начин: скритата Божия Сила. И това е жестът на Бога, това е лечението. Бог допуска едно зло, за да порази друго зло. Всички земни хора и народи са омаловажили Бог и тероризмът е само едно малко „милване“ и припомняне.

  Тези, които се борят срещу тероризма, увеличават неговата сила, която ще ги провали в бъдеще. Те посяват бъдещи войни и бъдещо посяване в Мрака на самия Бог - Бог ще ги въведе в Мрака, защото те не знаят срещу Кого се борят. Тука Бог действа строго по закона на Истината, Правдата и Кармата.
  Из "Гласът на Словото"
  Тероризмът също се страхува от Бога и никога не знае какво как ще стане. Но някои терористи изпълняват… Всъщност Ислямът и тероризмът – това е Божият Гняв.

  Тероризмът, макар че е Божият Гняв и Божия Воля, също ще бъде наказан от Божията Воля – това друг път ще го обяснявам.
  Но тука ще кажа нещо: има терористи, които много прераждания ще бъдат осакатявани; има терористи, които няма да бъдат пипнати с пръст – те са изпълнявали Божията Воля, искали са съвместно с Него, без своя намеса. А другите са посегнали от омраза към другите; тъй като не са обикнали враговете си, не са обикнали хората – те ще носят своята участ.
  Из книгата Гласът на Словото, 2017г.
  Тероризма не може да живее и действува ако не е допуснат, той скъсява пътя на развитието и учи злите същества т.е. самите терористи да бъдат предани на един ръководител. Тази преданост след време Бог ще я превърне в преданост към Истината, но това е много специален момент, ще трябва да го обясня повече, да не кажат някои, че възхвалявам пък тероризма.
  Из лекция За Дълбокото, държана на 2 април 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Тероризма" ...