ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Телепатията

  При сродни души телепатията е в пълнота.
  Из книгата „Закони на живота“, издадена през 2012г.
  Първите три йерархии живеят в чисто Божествения свят. Следващите живеят в духовния свят, понеже не могат да издържат сиянието на Бога. Свързват се с Него телепатично.
  Из книгата „Закони на живота“, издадена през 2012г.
  Една силна, концентрирана мисъл винаги се приема от телепатичния орган на човека.
  Из книгата „Закони на живота“, издадена през 2012г.
  Чистите възприемат телепатично чрез отворени морални центрове.
  Из лекция Закони на Майтрея Мория, изнесена на 8 март 1991г.
  Чрез постоянно мислене за Бога твоят и Неговият живот се сливат и стават едно. Това е висша телепатична връзка.
  Из лекция Закони на Майтрея Мория, изнесена на 8 март 1991г.
  Понякога си нервен, напрегнат, разменяш няколко думи с един човек и се успокояваш. То се предава телепатично.
  Из лекция Спокойствието, държана на 15 май 1992г.
  Всяка храна телепатично предава своята скрита идея, своите мисли.
  Из лекция Законите на поста, изнесена на 9 август 1991г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Телепатията" ...