ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Телата

  От първото до четвъртото тяло е светът, човешкият опит.

  Третото и четвъртото тяло, това е любов към илюзията и заблужденията.

  Третото тяло - низшата душа, е част от съзнанието на човека. Тя трябва да се завърне при своята майка, Висшата душа.

  Третото и четвъртото тяло са Дървото за познанието на доброто и злото. Но знанието не е благословено, благословена е Любовта.

  Удоволствията са вкореняване в третото и четвъртото тяло.

  Четвъртото тяло това е умът, блудният син, който трябва да се завърне в шестото тяло - чистият Дух. 

  До четвъртото тяло възприемаш времето. Петото тяло възприема Любовта, т.е. то възприема вечността, друго възприятие. То възприема Бога. Тука е съзнанието за вечността. В петото тяло няма време, висшата душа е вечна.

  Четвъртото тяло е голям заблудител. Тук се надяваш с ума. Това е голямо заблуждение, защото когато дойде Истината, умът няма да я приеме.

  В третото и четвъртото тяло отношенията се определят от закони. В петото тяло отношенията се определят от Любовта.

  Който навлезе в петото тяло, съдбата му се видоизменя. Тя вече се решава отвътре - не от закони, не от звезди, а от вътре - от Любовта и невидимите сили, който служат на Бога.

  Познаването на петото тяло, това е благословението да знаеш пътя си. Не да питаш, не да проучваш, а да знаеш пътя си.

  Петото тяло е състоянието на душа, висшата душа, част от съзнанието на Бога, благословеното състояние.

  Всички въпроси на третото и четвъртото тяло са съмнения. Въпросите на петото тяло са уточнения.

  До четвъртото тяло словото е знания. Чрез петото тяло словото е Любов. Чрез шестото тяло словото е Мъдрост.

  Искреността е от петото тяло и затова тя вижда път и изход, дори когато човекът е в голямо затруднение.

  Стремежът към успех, победи и постижения е от третото и четвъртото тяло. Стремежът към Бога е от петото и шестото тяло.
  Из "Виждащата Любов"
  Четвъртото тяло – това е мисловното, наречено менталният свят и още умът на човека, но това не е Божественият ум, това е човешкият ум. Затова четвъртото тяло е много мисловно, прекалено мисловно и понякога от много мисловност се създават много проблеми.

  Петото тяло – това е висшата душа и означава тяло на будност и духовност едновременно, защото тези две неща са тясно свързани.

  Четвъртото тяло означава, че ти можеш да имаш много положителни мисли, разбира се, и отрицателни, то си играе, то е поляризирано, то е двойствено тяло. Човекът до четвъртото тяло е двойствен, от петото тяло става единен с Бога, тъй като неговата душа има желанията на Бога. Но до- като човек живее най-много в ума си, ако това е най-високата му позиция, той е двойствен. Това оз начава, че той или се занимава с положителни мисли, които също са илюзия, или се занимава с от рицателни мисли, или има хубави настроения, или има лоши настроения. Той постоянно се променя. Понякога може да не е всеки ден, но на различни периоди той се променя, изпада от едни мисли в други. Понякога чрез положителните мисли човекът на четвъртото тяло става голям оптимист. Това е една друга илюзия, защото оптимизмът не означава, че си духовен. Ти си само просто оптимист, за момента ти е добре, но ти още не си духовен.
  Из идея за размишление Телата, 3 юли 2001г.
  Третото тяло, астралното, след време ще го разгледаме от гледна точка на чакрите, там има други тънкости. Третото тяло, астралното в човека, е светът на желанията, четвъртото е, както казах, менталното, светът на мислите. И в петото тяло също има мисъл, но тя се е превърнала в душа. И там има мислене, но това е духовно мислене, мислене с душа, а не мислене с ума. Да си се превърнал в душа, означава мисълта да е топлина и любов. Тук вече няма критики, тук има забележки. Забележката говори по закона на Любовта, а критиката, аз съм обяснявал, критиката призлиза от безлюбие.

  Съграждането на петото тяло е по-важно от съграждане на всички храмове.

  Когато човек стане господар на четирите си нисши тела, тогава върху него слиза постепенно петото тяло. То е, което умее да различава. Що се отнася до мистика, той вече живее повече в шесто то тяло. Той живее в мъдростта, мъдростта е език на шестото тяло. Там се намира и най-дълбокото, мистично съзнание, мистична мъдрост.
  Из книгата Виждащата любов, 2008г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Телата" ...