Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Телата

  От първото до четвъртото тяло е светът, човешкият опит.

  Третото и четвъртото тяло, това е любов към илюзията и заблужденията.

  Третото тяло - низшата душа, е част от съзнанието на човека. Тя трябва да се завърне при своята майка, Висшата душа.

  Третото и четвъртото тяло са Дървото за познанието на доброто и злото. Но знанието не е благословено, благословена е Любовта.

  Удоволствията са вкореняване в третото и четвъртото тяло.

  Четвъртото тяло това е умът, блудният син, който трябва да се завърне в шестото тяло - чистият Дух. 

  До четвъртото тяло възприемаш времето. Петото тяло възприема Любовта, т.е. то възприема вечността, друго възприятие. То възприема Бога. Тука е съзнанието за вечността. В петото тяло няма време, висшата душа е вечна.

  Четвъртото тяло е голям заблудител. Тук се надяваш с ума. Това е голямо заблуждение, защото когато дойде Истината, умът няма да я приеме.

  В третото и четвъртото тяло отношенията се определят от закони. В петото тяло отношенията се определят от Любовта.

  Който навлезе в петото тяло, съдбата му се видоизменя. Тя вече се решава отвътре - не от закони, не от звезди, а от вътре - от Любовта и невидимите сили, който служат на Бога.

  Познаването на петото тяло, това е благословението да знаеш пътя си. Не да питаш, не да проучваш, а да знаеш пътя си.

  Петото тяло е състоянието на душа, висшата душа, част от съзнанието на Бога, благословеното състояние.

  Всички въпроси на третото и четвъртото тяло са съмнения. Въпросите на петото тяло са уточнения.

  До четвъртото тяло словото е знания. Чрез петото тяло словото е Любов. Чрез шестото тяло словото е Мъдрост.

  Искреността е от петото тяло и затова тя вижда път и изход, дори когато човекът е в голямо затруднение.

  Стремежът към успех, победи и постижения е от третото и четвъртото тяло. Стремежът към Бога е от петото и шестото тяло.
  Из "Виждащата Любов"