ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Тайното име на Бога

  Истинското произношение на тайното Име на Бога може да убие и разложи всяко същество. Затова е голямо щастие, че не се знае от обикновените хора. В окултната наука се казва, че евреите отдавна не произнасят това Име. То първо се е употребявало от египтяните и финикийците. Знае се, че то задвижва абсолютно могъщество.

  Тези, които имат отворено Трето Око, не познават тайното Му Име. Тайното Име може да се научи само чрез отварянето на най-висшата чакра (Сахасрара чакра).

  Това Име е било казано на Мойсей и е било много мъдро скрито и преоблечено в друго Свято Име, което макар и Свято, не е така стихийно и поразяващо, както тоталната тайна, защото тайното Име може да порази целия ад и самата смърт. Адът и смъртта не могат да го понесат.

  Тайното Име е Всемирното Слово.
   
  Из идея за размишление Тайното име на Бога, 6 август 1993г.
  Изразът “Да бъде светлина” е една много дълбока окултна идея и още по-точно кабалистичен израз, в който е скрито тайното име на Бога, което е прикрито и се изразява с “Да бъде светлина”.
  Из идея за размишление Душата ражда смъртта, душата ражда живота, 12 април 1996г.
  Юда и въобще посветените в мистериите са получавали тайното име на Бога. Те затова са мистериите, там се дава. Но не е позволено тези имена да се произнасят.
  Из лекция Окултната мисия на Юда, изнесена на 3 юли 2007г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Тайното име на Бога" ...