ИНТЕРВЮТА

default
Окт. 13, 2017

Тайната на числата

Десетте пътя, десетте числа:
  • Единицата – Вдъхновение и чисто творчество;
  • Двойката – число на работа, усърдие, стараене;
  • Тройката – равновесие и успокояване;
  • Четворката – движение и търсачество, Търсач на Същността;
  • Петицата – Чистота и позволение за пътуване към Любовта;
  • Шестицата – стремеж, откриване на тънкости;
  • Числото седем – освобождение и Свещено знание;
  • Числото осем – Висш контрол, самодисциплина;
  • Числото девет – Достойнство и Път към завръщането;
  • Числото десет – Пълнота и блаженство.