ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Съчетанията и обстоятелствата

  За да се избегнат ударите на съдбата и света, трябва да станеш истински ученик, иначе обстоятелствата ще управляват твоя живот. Тези, които не работят върху себе си, стават роби на обстоятелствата. Истинската Мъдрост не е натрупано знание, а себепознание. За да живееш добре в един дом или в един град, ти трябва да обикнеш този дом или този град, иначе градът става място, което ще отнеме твоята енергия. Градът може да задържи дълго един човек, ако градът и човекът са се приели взаимно, за да си съдействат. Градът дава скъпи дарове на този, който го е приел с Любов, и само чрез Любовта може да се проникне в тайната на един дом и на един град. Тогава окръжаващата среда се подготвя от висши същества и тя става един специален сътрудник в пътя на ученика. Да проникнеш в едно село, град или дом по закона на Любовта, значи да ти се дадат най-благоприятните условия. Причината е в теб, а условията са от ангелите. Когато отиваш в един град и създаваш обикновени отношения, не можеш да имаш условия за развитие. Има условия и съчетания наокръжаващата среда, при които силите и Мъдростта постоянно се увеличават и ти се обновяваш. В тези съчетания участва Бог. Най-хубавото съчетание в живота е връзката с Духа. Има места в гората, които са лоши и опасни, и ако човек остане там, духовете на тази местност ще отнемат неговата сила. Но на други това място може да даде много, понеже те имат друга гледна точка. И тогава духовете на тази местност се изместват в зависимост от гледната точка. 

  Човек трябва да обича мястото, в което живее, за да се решат въпросите на кармата, защото там, където има Любов, идват обстоятелствата и стават слуги на Духа, на Духа в нас. Чрез окултната гледна точка окръжаващата среда се преобразява, променя. Тя става щедра и изсипва своите енергии. Тогава една стълба от камъни става изключително богат символ. Във всяко село, във всеки град, във всеки дом има магически места, които ученикът трябва да открие. Когато обичаш една местност, една стая или един човек, тогава ти правиш връзка с един обновителен център на сила. Окултният ученик обича да слуша (да усеща) всяка местност в гората и да прави връзка с нейните вътрешни сили. Така той постига добрия прием. Духът е, който се крие в тайната на обстоятелствата.
  Из идея за размишление Съчетанията и обстоятелствата, 23 юли 1993г.
  Другият важен момент - вярата променя обстоятелствата. Вярата е такава сила, че привлича ангелите а те управляват така наречените обстоятелства, условия, съчетания.
  Из идея за размишление Тайнството вяра, 3-ти април 2001г.
  Съчетанието с Правдата дава власт. И само чрез съчетание се откриват великите закони и техните сили. Съчетание е много силна дума, тя е символизъм и според Кабала символизъм е зашифроване на вътрешни неща и идеи. За да имаш вътрешна сила, трябва да имаш съчетание с Духа.
  Из книгата Живата вода, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Съчетанията и обстоятелствата" ...