ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Сърцето

  Ааян на Древния Език Аринор - това е Сърцето. Присъствието му винаги е духовно.

  Мъдрият има Тайно Сърце, скрито от света. Сърцето му е Скрита Усмивка на Слънцето. Сърцето му е Изначално Тайнство.

  Сърцето на мъдрият е образувано от Чисто Съзнание. Ааян го огрява и го осветява отвътре. Ааян води Пътя му. Сърцето му познава Истината, защото Истината е за Ааян.
  Из "Древни откровения"
  Чистото сърце е океан от Нектар. Нечистото сърце е море от мъка. 

  Чистотата превъзхожда всяка религия. Чистото сърце е тайнство.
  Из "Мисли за всеки ден"
  Чрез абсолютната вяра се навлиза в най-дълбоката вътрешна същност на сърцето. Тук се осъществява Богопознанието, защото Бог е скрит в най-закътаната част на сърцето. Тук се осъществява Богопознанието.

  Чрез метода на жертвата сърцето става възприемчиво, а впоследствие ухаещо и обогатено от това, което е възприело от Истината. Това в Библията се нарича благодат.

  Когато сърцето е чисто то се докосва до Святата Любов. А тя определя върховна динамика. На такъв човек мислите и чувствата се движат много бързо.
  Из книгата Древна и нова мъдрост, 2013г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Сърцето" ...