Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Сърцето

  Ааян на Древния Език Аринор - това е Сърцето. Присъствието му винаги е духовно.

  Мъдрият има Тайно Сърце, скрито от света. Сърцето му е Скрита Усмивка на Слънцето. Сърцето му е Изначално Тайнство.

  Сърцето на мъдрият е образувано от Чисто Съзнание. Ааян го огрява и го осветява отвътре. Ааян води Пътя му. Сърцето му познава Истината, защото Истината е за Ааян.
  Из "Древни откровения"
  Чистото сърце е океан от Нектар. Нечистото сърце е море от мъка. 

  Чистотата превъзхожда всяка религия. Чистото сърце е тайнство.
  Из "Мисли за всеки ден"