Книги

default

Сърцевината. Книга с предговори от Елеазар Хараш, том първи и втори

Посланието на Учителя

Абсолютно Върховно Съвършенство ръководи всичко.
То е Велик Промисъл и ръководи всичко, което се случва и което не се случва.
Този Промисъл е Владеещият всичко.
Той прави нещата, няма друг действащ.
Никога не мислете за нещата от лична гледна точка,
само така ще влезете в Принципа.

Учителя Петър Дънов, Варна, септември 2021 г.

Предговор, том първи:

Сърцевината е родена от Нищото и в Нищото се връща.
В Сърцевината всичко е чисто.
В Сърцевината неразбирането е Сияещо.
„Учителю, дай ми Откровение за Своята Воля“ – това е Сърцевина.
Само Сърцевината има вътрешен поглед – чист взор.
Сърцевината пази Силата.
В Сърцевината на Нищото е нашето Убежище.
Сърцевината е Древната Земя – Скритата Родина.
Сърцевината е Древната Извираща Земя.
Сърцевината е Сърцевина, защото е Сърце на Нищото.
Интуицията слиза по моста на Сърцевината.
Сърцевината е преодоляла световете.
Сърцевината е Окото на Нищото.
Сърцевината е Древният Извор, скрит от света.
Който има Сърцевината в себе си, може да управлява хаоса.
Нищото е Лицето на Сърцевината – Лицето на Сърцето на Древния Еон.
Всички Дълбини са произлезли от тази Мълниеносна Сърцевина.
Всичко се завръща в Сърцевината Източник.
В Сърцевината няма свят, няма сътвореност – само Ядро.
Сърцевината е отвъд смъртта и живота.
Сърцевината е била, преди нещата да бъдат.
Сърцевината е била преди Боговете.
Всеки, който умира, е длъжен да се завърне в Сърцевината си

Можете да поръчате от:
www.svetanaknigite.com portal12.bg
Предговор, том втори:

Всичко си отива, но Сърцевината остава.
Който е срещнал Сърцевината, има Центъра в себе си.
Сърцевината е и в сърцето, но е и отвъд него – там, в Дълбините на Нищото.
Никой не може да устройва Сърцевината – тя е устройващата.
Сърцевината е преди сътвореността и Несътвореността.
Сърцевината идва от място, по-дълбоко от Несътвореността.
Не можеш да откриеш Бог и Мистерията без Сърцевината си.
Сърцевината не живее във времето и в мълчанието, а в Безмълвието на Нищото – мястото, от което е слязла, за да докосва пътя на съществата.
Ако Сърцевината те е докоснала, ти не си човек.
Живият Извор е придобил живота си от скритостта на Сърцевината – Бялата Точка.
Сърцевината е дарила Съвършенството на Слънцето.
В най-дълбокия си смисъл Сърцевината засенчва и Реалността, защото тя е от по-висш порядък.
Сърцевината е мълчалива като камъка и говореща като мрака.
Когато Сърцевината влезе в мрака, той става Жив Извор.
Който е познал себе си, не познава Сърцевината. Трябва да умееш да не се познаваш – това е Тайнство.
Сърцевината е Древният текст, който е преди всички писания.
В Сърцевината няма звуци – тук е стаен само Тихият Глас на Древния. Сърцевината слуша само този Глас.
Сърцевината е скритият Еликсир, който всички Мъдреци от Древността търсят.