ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Сънищата

  Всичко около нас е символи. И сънищата са символи. Символите показват пътя, по който вървим. Но да разбереш символа, означава да отключиш неговата енергия. За да отключиш енергията му, трябва да влезеш вътре в него и да го преживееш.
  Из идея за размишление Мъдростта, 5 октомври 2010г.
  На дъното няма вълни, в ума и сърцето има вълни, кошмари, сънища и т.н. Дълбокият сън без сънища е символ на сливането на душата с Духа. Той е също като дълбините на океана, там няма вълни, има пълно спокойствие, дълбок вътрешен мир.
  Из лекци Блаженствата, държана на 10 септември 1993г.
  Само в по-високата степен на съзнание може да има оправяне на грешките, само тук има усъвършенст ване. Говорим за усъвършенстване, а не за видения и сънища или ясновидство.
  Из книгата Път безкраен, 2019г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Сънищата" ...