Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Съвършенството

  Стремежът към съвършенство е погрешен. Само Бог е Съвършен – никой друг не може да бъде. Стремежът на човека трябва да е към Единство: все повече приближаване към Бога. 

  „Съвършенството е затворена врата. Никой не може да влезе там и да стане Съвършен“ – нито Боговете, нито Старците. Всички са дълбоки степени на приближаване до Него, но Съвършен е само Той. „Той е неизмерим“.

   Никой не може да Го измери. Той е Нещо, Което принадлежи само на Себе Си. Никой от нас не може да Го постигне – освен този, който се намира в Него, и то, колкото му е позволено. Той никога не старее. Когато се яви на някой, той става Образ и Подобие: става подобен на Него, но не Съвършен. Господарят на Мирозданието не се именува – няма имена.

  Наричат Го Отец. Христос не Го нарича Отец в Тайните книги, а Праотец. Това е друго Име на Бездната, т.е. на Безкрая и на Мистерията.
   
  Из лекция, изнесена във Варна на 2 август 2016 г.