ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Съвършенството

  Стремежът към съвършенство е погрешен. Само Бог е Съвършен – никой друг не може да бъде. Стремежът на човека трябва да е към Единство: все повече приближаване към Бога. 

  „Съвършенството е затворена врата. Никой не може да влезе там и да стане Съвършен“ – нито Боговете, нито Старците. Всички са дълбоки степени на приближаване до Него, но Съвършен е само Той. „Той е неизмерим“.

   Никой не може да Го измери. Той е Нещо, Което принадлежи само на Себе Си. Никой от нас не може да Го постигне – освен този, който се намира в Него, и то, колкото му е позволено. Той никога не старее. Когато се яви на някой, той става Образ и Подобие: става подобен на Него, но не Съвършен. Господарят на Мирозданието не се именува – няма имена.

  Наричат Го Отец. Христос не Го нарича Отец в Тайните книги, а Праотец. Това е друго Име на Бездната, т.е. на Безкрая и на Мистерията.
   
  Из лекция, изнесена във Варна на 2 август 2016 г.
  Само този, който се развива вечно, може да се докосне до съвършенството.

  За мъдреца Истината е безгранично съвършенство.

  За съвършенство в Нищото не може да се говори. Съвършенството няма граници и за Мъдростта никога няма застой.
  Обяснение: Съвършенството е опасност, защото то прекъсва развитието, то поставя граници. И точно тука е величието на Бога – Той не е поставил граници. Това означава, че развитието е вечно. Всеки, кой то е избрал пътя на вечното развитие, се спасява от съвършенството, т.е. от границите, от застоя. Това означава, че истинската цел в живота никога не може да бъде съвършенството.
  Из книгата Духовно разбиране на нещата, 2006г.
  Животът трябва да се разбира и изпълнява, а не да се подобрява, защото той е съвършен. Съвършеното не може да се подобрява. Никой не може да подобрява Любовта, Мъдростта и Истината, никой не може да ги усъвършенства – те са съвършени светове.

  Будният живее в Съвършенството, в Пълнотата на Вярата, а тези, които живеят в съмнение, то е така, защото те искат да намерят Истината отвън – това е всъщност и техният проблем. Пробуденият ученик мисли и за съдбата на своя вътрешен живот, не само за външната си съдба.

   
  Из книгата Път безкраен, 2019г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Съвършенството" ...