ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Суфите

  Суфизмът е съкровище от чиста духовност. Това е ароматът на чистата Духовност.

  Според суфизма човек трябва да изчезне в същността на Бога. Разтварянето в Бога е изпепеляване в Него, а то се дължи на голяма трезвост. Трезвост в суфизма означава опияненост от чистота, от духовност.

  Суфизмът е едно саморазкритие на тайната на мистичното сърце.

  Суфизмът е изцяло самодисциплина.

  Истинският суфи е извън пределите на отношенията, той превъзхожда отношенията.

  Суфи се е отказал от самосъществуванието си, той е избрал изцяло съществуването на Бога, т.е. пълно отричане на себе си, за да може Бог да живее свободно в него.

  Суфи отсъства и присъства. Той е сред тълпата, а сърцето му е толкова високо, в Бога.

  Суфи не усеща обида, няма такова чувство, защото няма нафс, т.е. аз - нито висше, нито нисше. Кого да обидиш тогава? Няма его, защото егото е, което усеща обида. Който има его, нафс, е пленник на двойствеността и не е още верен на Бога, затова се обижда.

  Суфите казват: О,Боже! Небитието е нещастие за хората, но за мен то е благословение.
  Из "Безкраят - необятната родина"
  Суфи има за свой хляб Бога.

  При суфи живата вода е в самия него, а който я няма, я търси в приказките.

  Суфи не се занимава с чувства, които имат начало и край. Суфи има свещено сърце, а това няма нито начало, нито край.

  За суфи любовта към Бога е по-скъпа от живо та. Този, който е постигнал контрол над ума си, той служи на Бога. Този, който не е постигнал контрол над ума си, той служи на хората, на обществото, на това бедно и жалко обществено мнение, т.е. служи на хората.

   
  Из книгата Виждащата любов, 2008г.
  За суфи няма време, то е спряло, защото суфи е същество, което е вкусило Бога.

  Суфизмът – това е Любовта, което означава чистата религия. Значи там започва суфизмът, в чистата религия.

  Суфи отстранява всичко, което отклонява вниманието му от Бога. Значи не можеш да нака- раш суфи да се занимава с някаква дейност, каквато и да е тя, която да го отклони от Бога. Той никога няма да допусне, никой не може да го отклони. Все едно мен правителството да ме изпрати на война и да ме накара да стрелям – никой не може, няма и да може, защото имам убеждения.
  Из книгата В храма на Мъдростта, 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Суфите" ...