ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Сурия-йога (контакт със Слънцето)

  Все още Слънцето е абстрактна материя, но тя е идеална, защото е Първичен елемент. Тази материя е светеща, тя е съвършено простветлена от Духа.

  Затова пътят на Сурия-йога е най-съвършен. Тази субстанция изхожда от Първичната Мъдрост, т.е. от светлината на Словото. Това Слънце има Божествен Глас, защото е синоним на Първичното Слово. Лъчите на Слънцето са неговият Глас.
  Из лекция Сурия-йога (контакт със Слънцето), изнесена на 14 август 1992г.
  Слънцето е синтез на всички окултни сили, т.е. на всички добродетели, затова то е светещо. Една от нашите задачи е: Слънцето да влезе вътре в нас.

  Когато едно светло състояние излезе от теб, означава, че духът, който ти го е дал, ти го е взел – значи ти не си фактор, не си господар. Ученикът трябва да си изработи едно такова светло състояние, което никой не може да му отнеме. Бог е създал най-различни мисли, за да може да живее човек в тях като в свое жилище. Чрез пречистването и стремежа човек си подготвя жилище във все по-съвършена мисъл. Слънцето е образ на съвършената мисъл, която е дом на мислите и техните възможности.
  Из лекция Сурия-йога (контакт със Слънцето), изнесена на 14 август 1992г.
  Всяка висша формула е един образ на Слънцето (образ на едно Божество).

  Когато имате колебание, как да постъпите, запитайте се дълбоко в себе си кого да слушате и кого не – Слънцето ще ви отговори.
  Някои питат за правия път. – Слънцето е правият път, то ще ви даде методите и правилата.

  Постоянството е абсолютен път към Слънцето. Постоянството образува Слънцето, т.е. постоянството най-мощно и сигурно работи за успеха. Слънцето в човека – това е волята, това е Духът. В Кабала е каза- но, че Духът в човека господства, той може да влияе на силите на природата и отвън, и отвътре.
  Из лекция Сурия-йога (контакт със Слънцето), изнесена на 14 август 1992г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Сурия-йога (контакт със Слънцето)" ...