ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Страха

  Смята се, че страхът също е спасител – но ако го разбереш.

  Страхът показва, че трябва да откриеш своя вътрешен Път към Себе Си – и точно там е Целта. 
  Из лекция държана на 2 юни 2015г.
  Страхът показва, че волята е слаба. Чрез волята се премахва страхът.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
  Важно: Страхът също е внушение, но ако се страхуваш от дявола, се явява преследването от него. Ако не се страхуваш, той те изоставя, връзка та се прекъсва. Това означава, че страхът е прекъсване на връзката с Бога.
  Из книгата Духовно разбиране на нещата, 2006г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Страха" ...