Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Страха

    Смята се, че страхът също е спасител – но ако го разбереш.

    Страхът показва, че трябва да откриеш своя вътрешен Път към Себе Си – и точно там е Целта. 
    Из лекция държана на 2 юни 2015г.