ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Страстите

  Страстите са прастари създания. Те са наричани в миналото грабители. Когато човекът има силни слабости, не обикновени, а силни слабости, демоните го населяват и използват тези слабости за своите цели.
  Из лекция Злото, изнесена на 7 юли 2009г.
  Обикновените хора имат страсти и надежди. Духовните хора имат вяра и път. Божествените хора имат любов и мъдрост.
  Из идея за размишление Любов към Бога, 6-ти май 2008г.
  Когато страстите са под контрол, изкушенията отвън са слаби. Колкото и да те изкушават, те са слаби. Ако дойдат – добре дошли! Казвам: ограби им силата! Те затова идват.
  Из идея за размишление Дзен, 2-ри юни 2015г.
  Който се е освободил от злото в себе си, страстите си и от колебанията си, той става Дух.
  Из лекция Брахман и карма, изнесена на 1-ви август 2006г.
  След падението си от светлината и вечността, Второто същество е станало и още нещо – страст. Тя е главният породител на материята, т.н. гъсто вещество. Страстта е главният породител на материята, на оковаването на човека в тяло.
  Чрез страстта Второто същество поражда психика, психизъм и одушевена астрална субстанция, докато Третото същество – Христос – поражда пнéвма – т.е. чиста, духовна субстанция, същества.
  Из лекция История на вечността, изнесена на 6 юни 2006г.
  Месоядството е съюз с дявола. Има и духовно месоядство – завист, злоба, омраза.
  Из лекция Закони на живота, изнесена на 10 май 1990г.
  Който яде месо губи фините си трептения. Духовното месоядство – омразата – е по-лошо и от свинското месоядство.
  Из лекция Числа и закони, изнесена на 14 юни 1990г.
  Говоренето лошо е духовно месоядство – така правите Сатана победител.
  Из лекция Хранене, изнесена на 5 юли 1990г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Страстите" ...