Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Старците

  Двадесет и четирите Старци изразяват не толкова Мъдростта и Силата, а най-вече Величието на Незнайното. Преди всичко те са проводник на Незнайния. Те са Великите и скрити Учители на Любовта, Мъдростта и Истината.

  Двадесет и четирите Старци са великите и скрити Учители на Мъдростта. Те надминават и всяко слово, и всеки израз. Те са повече присъствие. Може да изразят Мъдрост, но не са само Мъдрост, те са винаги нещо повече.

  Двадесет и четирите Старци познават Бога като чиста Духовна Истина, но те познават и Незнайния като Абсолютна Истина.
  Из книгата Словото Ключ за вътрешно развитие - Лекции XI том
  Независимите Старци са особен род Искри от Амором- Древния. Те са несътворено създадени за Замисъла на Скритите Неземни Светове.

  Тези Независими Старци не са Изначалните Двадесет и четирима Старци. Те са от друга Несътворена област на Древния.

  Независимите Старци винаги търсят Незнайното и се вдълбочават в него, а Изначалните Двадесет и четирима проникват в две сфери: знайното прикрито и Неведомото Скрито в Единствения.
  Из книгата Древни Откровения - трета книга