ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Сродните души

  Сродните Души са разделени, защото още в Древността, когато са изгубили условията, изгубили са нещо съществено.

  В Древността Сродните Души са си причинили нещастие, защото са нямали Съвършени разбирания и Съвършено отношение към своя Създател.

  Сродните Души могат да се обменят, но те не могат да черпят живот една от друга, понеже са загубили Съвършеното разбиране. Това означава, че преди да се съединят отново те трябва да навлязат в най-дълбоките и Мистични светове на Бога - и чак след това, могат да се сродят отново.

  Истинската романтика между Сродните Души означава докосване до Душата на Живота. Това е романтика без абсолютно никаква сантименталност. Такъв е бил първоначалният замисъл на Бога, т.е. без намеса на низшата астрална душа.
  Из "Път Безкраен"
  Съединени, сродните души определят първичната форма на човека – тук няма полове, няма раздвоява- не, сливането е пълно. За да намериш сродната душа, първо трябва да намериш Бога. Щом си намерил Бога, никой не може да те заблуждава, нито отвън, нито отвътре. Сродната душа ще дойде преди всичко от- вътре във вашия живот.
  Из книгата Окултно ученичество, 2012г.
  Няма нито Отче наш, и нито Който си на небето, или т.н., защото Той е навсякъде, няма нужда да е на небето, на земята, да се изрежда, защото Той е навсякъде. Намира се в четиридесет хиляди висши светове, според кабалата, Той се намира в четиридесет хиляди висши светове, включително и в нисшите, навсякъде. И не е наш, макар, че чрез любовта ние ставаме приятели с Него, т.е. близки, даже много близки, и дори можем да кажем че Той е единствения приятел, няма да сгрешим, единствения приятел, и даже нещо по-дълбоко от сродната душа, нещо много по-дълбоко и нещо много по-скъпо, тъй като има три вида сродни души, третата степен, последната - това е Той, най-дълбокото ни сродство.
  Из лекция Отче наш, изнесена на 2 юли 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Сродните души" ...