ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Спокойствието

  Спокойният човек е проводник на Висшите Светове. Спокойствието е метод за съхраняване на енергията в човека, защото тревоженето е ограбване на енергията и затова болестта става тежка.

  Спокойният човек има зад себе си Могъща Невидима Сила - Висша Сила. Тя го подкрепя. Спокойствието означава, че в човека работи Живата Вода, докато в нервия тече застоялата вода. Това е застоялият начин на мислене.

  Спокойствието е Духовна Наука, която не допуска нисшия живот. В дълбините на Спокойствието живее една Велика Разумност.

  Спокойствието означава да живееш под Божия Закрила. Спокоен, значи пречистен. Това означава да живееш в Реалността.
  В интервю пред Портал12, 20-и Септември 2019
  Спокойствието е вътрешна сила - тази тиха вътрешна сила прониква в тревогата и я покорява. Спокойствието е оръжие на Духа срещу всички тревоги и напрежения. Казвам: Контролът на словото е решаващ за спокойствието. Има думи, които могат да изхвърлят  човека от живота, има думи, които са пълни с барут и бомби.

  Окултната опора на спокойния човек е Духът и наистина, за да си спокоен, трябва да имаш Абсолютна опорна точка. 

  Спокойствието се справя с енергията на всяко зло и всяка опасност - злото чувства трептенията на спокойствието, което всъщност е Огнена сила. Злото се разлага в спокойствието.

  Спокойствието е Висш Дух, който разлага напрежението на злото - спокойствието е една Висша степен на енергията. Спокойствието е изработено от воля. Който има воля има и спокойствие.
  Из предговор на книгата "Златни закони на спокойствието", 2004г.
  Спокойствието е недостъпен свят за грешните хора...Само чистият и разумен живот се благославя със спокойствие.

  Как може да се успокои нервният човек? Той трябва да тръгне по пътя на пречистването. 

  Спокойствие има, когато заживееш в душата. Покой - когато заживееш в Духа. Покоят е символ, че си придобил нещо от дълбокото Безмълвие, нещо от Дълбините на живота.
  В интервю пред Портал12, 20-и Септември 2019
  Ако спокойствието те е прегърнало, това е Милостта Божия. Нечистият ум никога няма да има мир в себе си. Имаш ли чист и овладян ум, тревогите се чудят какво е станало с тебе. 

  Спокойствието това е вътрешното богатство на душата. Любовта към Бога е творецът на Спокойствието. Спокойствието се ражда, когато си овладял своите нисши мисли и желания. Твоят вътрешен мир трябва да бъде по-силен от всяка трудност.

  Спокойният човек е облечен с възвишени мисли и чувства. Той естествено се храни с тях. Спокойствието е духовно благо, а не земно. Спокойствието се храни с Истината - на по-високо ниво, докато нервният човек, храната му е заблужденията

   
  В интервю пред Портал12, 20-и Септември 2019
  Спокойствието е нещо, което има безмълвно вътрешно влияние. Не може да усещаш такъв човек. Дали ти говори или не ти говори, той си го носи. Спокойствието е изработено от дълбоко разбиране за нещата, дълбоко схващане, дълбок усет.
  В интервю пред Портал12, 20-и Септември 2019
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Спокойствието" ...